Sandra Skretting

Pådriv nettverksledelse og assosiert partner

Sandra jobber med bærekraftig byutvikling i Pådriv med hovedvekt på arbeidet med Pådrivere og prosjekter. Sandra har bred bakgrunn som prosjektleder, er opptatt av nye samarbeidsformer og jobber for mer relevant arbeidsinkludering.

932 95 492 
sandra@socentral.no

English