Samra Tarabie

Samra er prosjektmedarbeider i inkluderingsdagene. Hun har studert engelsk litteratur ved Universitetet i Damaskus og har 10 års erfaring som oversetter.

486 84 130 / samra@socentral.no