Vi bygger samarbeid for å teste ut nye idéer og løsninger

SoCentral utvikler og inngår i likeverdige partnerskap med kommuner, næringsliv og innbyggere som vil finne svar for å utvikle et mer bærekraftig samfunn.

Som følge av koronakrisen flytter vi mange av våre aktiviteter til digitale flater. Det gir muligheter for nye samarbeid som kan løse utfordringene vi står overfor.

[contact-form-7 title="" id="none"]

Samarbeid med oss

SoCentral driver frem samarbeid der målet er å eksperimentere og utvikle nye løsninger som kan gi et mer inkluderende og bærekraftig samfunn.

Les om hvilke eksperimenter vi jobber med og hvordan du kan samarbeide med oss »

Pådriv

Pådriv er en samfunnsdugnad for en mer bærekraftig utvikling av byer.

Garasjen

Fra grå garasje til grønn møteplass på Grünerløkka i Oslo.

SoImpact

SoImpact er et åpent tilgjengelig verktøy for måling av sosial verdiskaping.

Bli medlem i vår samfunnsinkubator

Vil du bli en del av et miljø som jobber for et mer åpent, bærekraftig og inkluderende samfunn? Medlemskap i Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon gir deg muligheten til å samarbeide, utvikle, og dele ideer og kunnskap.

Les mer om hva dette medlemskapet innebærer »

Kurs og møteplasser

Inkluderingsdager

En åpen, lavterskel og månedlig møteplass for deg som jobber med eller engasjert i inkludering og mangfold.

SoTalk

En digital seminarserie om temaer innen samfunnsutvikling og demokratisk innovasjon. Du finner påmelding på våre Facebook-sider.

Kurs og workshops

Vi holder kurs og workshops der vi deler noen av de viktigste innsiktene og metodene våre. Du finner åpne kurs på våre Facebook-sider.