Vi som jobber i SoCentral er opptatt av å skape nye løsninger som kan endre samfunnet. Det gjør vi gjennom brede samarbeid med kommuner, næringsliv og innbyggere som vil finne løsninger på vanskelige samfunnsutfordringer.

Ved å samle, skape og samarbeide med de som vil utvikle et mer bærekraftig samfunn vil vi erstatte kollektiv apati med håpefull handling.

Omstillingen samfunnet skal igjennom byr på mange store oppgaver. Vi trenger mer samarbeid, involverte innbyggere, samhold og sunne institusjoner. Vi trenger engasjerte nabolag, kommuner som driver aktiv samfunnsutvikling og et næringsliv som bidrar med kunnskap og driv.

Vi tror veien fram til 2030 blir både krevende og spennende. Den vil handle om mer enn å kutte klimagasser. For vi må også klare å styrke menneskers livskvalitet og muligheter.

Vi er en gjeng med ulike bakgrunner, erfaringer og kompetanser som hver dag jobber for å hente ut det beste i hverandre. Sammen har vi utviklet en kultur og en arbeidsform som vi er stolte av. Vår personalhåndbok gir et lite innblikk i dette. Vi holder til på Sentralen i Oslo.

SoCentral er et ideelt selskap som jobber for felles framtid, og som eies av alle ansatte. Verdiene vi skaper føres tilbake til selskapet og inn i nye utviklingsprosjekter. Vi har ingen fast økonomisk støtte fra det offentlige eller stiftelser. Ta gjerne en kikk på våre vedtekter og regnskap.

Foto: Monica Strømdahl

Team

Sofie Furu

Partner
Sofie leder samfunnsinkubatoren på Sentralen, digitalt medlemskap, og den digitale seminarrekken SoTalk. Sofie har en mastergrad i statsvitenskap, har tidligere jobbet i Amnesty International, og har lenge vært frivillig i Røde Kors. Hun kan kontaktes for alle spørsmål om medlemskap.

928 09 025 / sofie@socentral.no

Håkon Iversen

Partner

Håkon er utdannet sivilingeniør, og har lang fartstid som prosjektleder i større private og offentlige prosjekter. I SoCentral leder han utviklingen av en rekke av våre prosjekter.

Styreverv: Klokkeklovnene, Charge.

416 60 477 / hakon@socentral.no

Stina Låstad

Partner

Stina har bakgrunn innen forretningsutvikling, og innovasjon i samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Stina er har ansvaret for hele porteføljen av nye løsninger vi utvikler, involvert i flere utviklingsprosjekt og nettverksleder i Pådriv som jobber for en mer bærekraftig byutvikling.

Styreverv: Medarbeiderne, Innovasjonsdistrikt Hovinbyen

416 07 802 / stina@socentral.no

Marie Harbo Dahle (i permisjon f.o.m. 14. juni 2021)

Partner

Marie jobber med kunnskap og metode, og er ansvarlig for inkluderingsdagene. Hun jobber også med ulike prosjekter innen innnbyggerinvolvering og byutvikling, blant annet i Pådriv. Hun har en mastergrad i statsvitenskap, og har tidligere jobbet i NAV. Marie har også lang erfaring med frivillig arbeid i blant annet Røde Kors og Raftostiftelsen.

959 48 177 / marie@socentral.no

Karin Lindgård

Partner

Karin er utdannet samfunnsviter og har lang erfaring som leder i offentlig sektor, sist som fungerende regiondirektør Husbanken øst. Hun har også hatt strategisk lederansvar i Oslo kommune. Karin leder vår kommuneinkubator og er invovlert i en rekke andre utviklingsprosjekt.

Styreverv: Generasjon M

416 48 313 / karin@socentral.no

Thomas Berman

Partner & Daglig leder

Thomas er utdannet økonom og er daglig leder i SoCentral. Han har lang fartstid med forretning- og selskapsutvikling. Thomas er involvert i flere utviklingsprosjekter, og holder jevnlig foredrag om samfunnsinnovasjon, bærekraftsarbeid og ledelse. 

Styreverv: Foreningen Pådriv Trondheim

907 87 982‬ / thomas@socentral.no

Cathrine Skar

Partner

Cathrine har bakgrunn fra psykologi og har tidligere jobbet innenfor psykisk helsevern. Hun er involvert i en rekke utviklingsprosjekter, og er en viktig ressurs for å skape nye samarbeidsformer mellom offentlige og ikke-offentlige aktører. 

Styreverv: Catalysts

468 05 950 / cathrine@socentral.no

Thomas Evensen

Partner

Thomas er utdannet teknolog og har ledet noen av Norges største kulturhus. I SoCentral har han ansvar for økonomi og teknologi. Thomas sikrer riktig bruk av teknologi inn i vår portefølje og bygger opp skalerbare modeller rundt våre eksperimenter. Han rådgir også miljøet på digitalisering og effektivisering.

Styreverv: Holmlia Kulturkafé, Omaken Sports

917 84 859 / thomas.evensen@socentral.no

Samra Tarabie

Samra jobber med drift og vertskap i vår samfunnsinkubator på Sentralen. Hun er også er en del av prosjektteamet bak inkluderingsdagene, med hovedansvar for dokumentasjon og rapportering. Hun har studert engelsk ved Universitetet i Damaskus og har over 10 års erfaring som oversetter.

486 84 130 / samra@socentral.no

Ragnhild

Ragnhild Leine Grebstad

Administrasjonskoordinator

Ragnhild er utdannet siviløkonom og er administrasjonskoordinator i SoCentral. Hun har tidligere jobbet med eksport og internasjonal satsing i Innovasjon Norge.

938 24 511 / ragnhild@socentral.no

Mette

Mette Øinæs Habberstad

Prosjektutvikler

Mette er utdannet innen språk og kommunikasjon, og har nesten tyve års erfaring fra kommunikasjon og markedsarbeid. De siste syv årene har hun jobbet som Medlem- og kommunikasjonssjef i Den Norske Turistforening, der hun også ledet arbeidet med ny femårig strategi for organisasjonen. I SoCentral jobber hun blant annet med å utvikle en bærekraftig driftsmodell for urbane grendehus.

900 66 744 / mette@socentral.no

Sandra S. Skretting

Assosiert partner

Sandra har bred bakgrunn som prosjektleder, er opptatt av nye samarbeidsformer og jobber for mer relevant arbeidsinkludering. Sandra er assosiert partner i SoCentral, og en viktig samarbeidspartner i flere av våre utviklingsprosjekter.

932 95 492  / sandra@socentral.no

Siri Warren

Assosiert partner

Siri er innovasjonsleder med bred internasjonal erfaring innen konseptutvikling, business-, identitet- og produkt-design. Siri bruker designtenkning-metoder og leder organisasjoner mot nyskapning. Siri er assosiert partner i SoCentral, og en viktig samarbeidspartner i flere av våre utviklingsprosjekter.

95 75 48 97 / siri@socentral.no

Kjetil Kristensen

Assosiert partner

Kjetil er utdannet forsker og teknolog (siv. ing. / PhD) og har jobbet som forsker og bedriftsrådgiver med et bredt spekter av store og små bedrifter og organisasjoner i Norge, Europa og USA. Kjetil er assosiert partner i SoCentral, og en viktig samarbeidspartner i flere av våre utviklingsprosjekter.

926 15 008 / kjetil@socentral.no

Mathilde Blichfeldt Mjønes

Assosiert partner

Mathilde er fasilitator og prosessleder, og medarrangør av inkluderingsdagene. Hun har samfunnsvitenskapelig bakgrunn, og har tidligere jobbet i Riksrevisjonen med forvaltningsrevisjon. Som fasilitator er hun spesielt opptatt av å spre god praksis, og å få til godt samarbeid på tvers av sektorer. Mathilde er assosiert partner i SoCentral, og en viktig samarbeidspartner i flere av våre utviklingsprosjekter.

976 39 762 / mathilde@kybri.no

  • Faye Mayrhoo
    Kompetansen og erfaringen fra SoCentral medførte at jeg lærte forretningsspråket raskere, fikk et verdifullt nettverk og relevant arbeidserfaring. SoCentral spilte en viktig rolle i å hjelpe meg med å integrere i et nytt samfunn med ulike kulturelle verdier og roller. 
    Faye Mayhroo, tidligere språkpraktikant
    Program Manager, Business for Peace
Adresse

Sentralen 5. etg, Øvre Slottsgate 3

Postboks 183, 0102 Oslo

Se i kart
Faktura

Sendes som EHF eller som pdf på epost

Se oppføring i proff.no
Åpne filer

Logo, bilder og andre relevante filer

Se her