Om SoCentral

Vi etablerte SoCentral i 2012 fordi vi ønsker å bidra til videreutvikling av den nordiske velferdsmodellen. Vi er en forkjemper for nye arbeidsformer som utfordrer den tradisjonelle sektorinndelingen, som utløser det eksisterende innovasjonspotensialet og hjelper offentlige sektor med å teste ut nye roller og strukturer.

SoCentral er et aksjeselskap hvor alt av overskudd brukes til videreutvikling. Vi er et transparent selskap. Det betyr at du kan få innsyn i våre lønnsbetingelser, samarbeidsavtaler og strategier.

Vi har som hovedregel at kunnskap og modeller vi er med å utvikle skal gjøres fritt tilgjengelig for alle.

SoCentral er litt uvanlig selskap, som har hentet inspirasjon fra blant annet MindLab i Danmark, Demos Helsinki, Center for Social Innovation i Canada og Nesta i Storbritannia. Vi har ingen fast økonomisk støtte fra det offentlige eller stiftelser.

Vi er en gjeng med ulike bakgrunner, erfaringer og kompetanser som hver dag jobber for å hente ut det beste i hverandre.

Team

Sofie Furu

Inkubator og medlemskap

Sofie har en mastergrad i statsvitenskap, og jobber med inkubatoren. Hun har hovedansvar for medlemmer, oppfølging og arrangementer, og kan kontaktes for alle spørsmål vedrørende inkubator, arrangementer og andre henvendelser om inkubatoren.

928 09 025
sofie@socentral.no

Marie Harbo Dahle

Inkubatorleder

Marie jobber med å utvikle inkubatoren, og har ansvar for inkluderingsdagene og møteplass for offentlige intraprenører. Hun har bakgrunn fra statsvitenskap, frivillig arbeid i blant annet Røde Kors og Raftostiftelsen, og har tidligere jobbet i NAV.

959 48 177
marie@socentral.no

Håkon Iversen

Eksperimenter

Håkon er utdannet sivilingeniør, og har lang fartstid som prosjektleder i større private og offentlige prosjekter. I SoCentral har han et porteføljeansvar for alle eksperimentene, og er operativt involvert i utviklingen av en rekke av dem.

416 60 477
hakon@socentral.no

Stina Låstad

Eksperimenter

Stina har bakgrunn innen forretningsutvikling, og innovasjon i samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Hun jobber for tiden mest med bærekraftig byutvikling i Pådriv, og akseleratorprogrammet Social Startup.

416 07 802
stina@socentral.no

Karin Lindgård

Eksperimenter

Karin er utdannet samfunnsviter og har lang erfaring som leder i offentlig sektor, sist som fungerende regiondirektør Husbanken øst. Hun har hatt strategisk lederansvar i både Oslo kommune og Husbanken, og har omfattende kunnskap om og kjennskap til kommuner på både strategisk (politisk og administrativt) og operativt nivå.

416 48 313
karin@socentral.no

Thomas Berman

Daglig leder og eksperimenter

Thomas er utdannet økonom og har brukt store deler av arbeidskarrieren på å utvikle idéer og virksomheter. I tillegg til å være daglig leder, er Thomas involvert i utvikling av nye eksperimenter. Et av eksperimentene han jobber med for tiden er Pådriv, hvor han er del av nettverksledelsen.

907 87 982‬
thomas@socentral.no

Cathrine Skar

Eksperimenter

Cathrine jobber med å utvikle prosjekter og eksperimenter som utforsker nye samarbeidsformer mellom offentlige og ikke-offentlige aktører. Hun har bakgrunn fra psykologi og har tidligere jobbet innenfor psykisk helsevern.

468 05 950
cathrine@socentral.no

Thomas Evensen

Økonomi, teknologi og eksperimenter

Thomas er utdannet teknolog og har ledet noen av Norges største kulturhus før han fikk ansvar for tall og tech hos SoCentral. Thomas jobber med å finne nye finansieringsmetoder i Semja, og med å digitalisere og effektivisere det meste.

917 84 859
thomas.evensen@socentral.no

Sandra Skretting

Pådriv nettverksledelse og assosiert partner

Sandra jobber med bærekraftig byutvikling i Pådriv med hovedvekt på arbeidet med Pådrivere og prosjekter. Sandra har bred bakgrunn som prosjektleder, er opptatt av nye samarbeidsformer og jobber for mer relevant arbeidsinkludering.

932 95 492 
sandra@socentral.no

Samra Tarabie

Prosjektmedarbeider

Samra er prosjektmedarbeider i inkluderingsdagene. Hun har studert engelsk litteratur ved Universitetet i Damaskus og har 10 års erfaring som oversetter.

486 84 130
samra@socentral.no

Siri Warren

Assosiert partner

Siri er innovasjonsleder med bred internasjonal erfaring innen konseptutvikling, business-, identitet- og produkt-design. Siri bruker designtenkning-metoder og leder organisasjoner mot nyskapning.

95 75 48 97
siri@socentral.no

Kjetil Kristensen

Assosiert partner

Kjetil er utdannet forsker og teknolog (siv. ing. / PhD) og har jobbet som forsker og bedriftsrådgiver med et bredt spekter av store og små bedrifter og organisasjoner i Norge, Europa og USA.

926 15 008
kjetil@socentral.no

Violeta Fratescu

Språkpraktikant

Violeta kommer fra Moldova. Hun er utdannet som lærer i fysikk. I SoCentral jobber hun som praktikant for å utvikle sine norskkunnskaper. På siden av SoCentral jobber Violeta som ringevikar i barnehage, men ønsker å knytte et nettverk for å komme ut i fast, relevant arbeid.

Adresse

Sentralen 5. etg, Øvre Slottsgate 3

Postboks 183, 0102 Oslo

Se i kart
Faktura

Sendes som EHF eller som pdf på epost

Se oppføring i proff.no
Åpne filer

Logo, bilder og andre relevante filer

Se her
English