Om SoCentral

SoCentral er til for kommuner, statlige aktører, entreprenører og private virksomheter som vil utvikle nye løsninger på komplekse utfordringer. Vi etablerte SoCentral i 2012 for å bidra til omstilling av samfunnet. Vårt mål er økt bærekraft.

Vi kjemper for nye arbeidsformer som utfordrer den tradisjonelle sektorinndelingen, som utløser det eksisterende innovasjonspotensialet og hjelper offentlige sektor med å teste ut nye roller og strukturer.

SoCentral er et aksjeselskap hvor alt av overskudd brukes til videreutvikling. Vi er et transparent selskap. Det betyr at du kan få innsyn i våre lønnsbetingelser, samarbeidsavtaler og strategier.

Vi har som hovedregel at kunnskap og modeller vi er med å utvikle skal gjøres fritt tilgjengelig for alle.

SoCentral har hentet inspirasjon fra blant annet MindLab i Danmark, Demos Helsinki i Finland, Center for Social Innovation i Canada og Nesta i Storbritannia. Vi har ingen fast økonomisk støtte fra det offentlige eller stiftelser.

Vi er en gjeng med ulike bakgrunner, erfaringer og kompetanser som hver dag jobber for å hente ut det beste i hverandre.

Team

Sofie Furu

Sofie har en mastergrad i statsvitenskap, og leder samfunnsinkubatoren vår. Hun  kan kontaktes for alle spørsmål vedrørende samunnsinkubator og våre medlemmer.

928 09 025 / sofie@socentral.no

Håkon Iversen

Håkon er utdannet sivilingeniør, og har lang fartstid som prosjektleder i større private og offentlige prosjekter. I SoCentral har han et porteføljeansvar for alle eksperimentene, og er operativt involvert i utviklingen av en rekke av dem.

Styreverv: Klokkeklovnene, Charge.

416 60 477 / hakon@socentral.no

Stina Låstad

Stina har bakgrunn innen forretningsutvikling, og innovasjon i samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Hun jobber for tiden mest med bærekraftig byutvikling i Pådriv.

Styreverv: Medarbeiderne

416 07 802 / stina@socentral.no

Marie Harbo Dahle

Marie jobber med kunnskap og metode, og er ansvarlig for inkluderingsdagene. Hun jobber også med ulike prosjekter i Pådriv. Hun har en mastergrad i statsvitenskap fra UiO, og har tidligere jobbet i NAV. Marie har også lang erfaring med frivillig arbeid i blant annet Røde Kors og Raftostiftelsen.

959 48 177 / marie@socentral.no

Karin Lindgård

Karin er utdannet samfunnsviter og har lang erfaring som leder i offentlig sektor, sist som fungerende regiondirektør Husbanken øst. Hun har hatt strategisk lederansvar i både Oslo kommune og Husbanken, og har omfattende kunnskap om og kjennskap til kommuner på både strategisk (politisk og administrativt) og operativt nivå.

Styreverv: Generasjon M

416 48 313 / karin@socentral.no

Thomas Berman

Thomas er utdannet økonom og har brukt store deler av arbeidskarrieren på å utvikle idéer og virksomheter. I tillegg til å være daglig leder, er Thomas involvert i utvikling av nye eksperimenter. Et av eksperimentene han jobber med for tiden er Pådriv, hvor han er del av nettverksledelsen.

907 87 982‬ / thomas@socentral.no

Cathrine Skar

Cathrine jobber med å utvikle prosjekter og eksperimenter som utforsker nye samarbeidsformer mellom offentlige og ikke-offentlige aktører. Hun har bakgrunn fra psykologi og har tidligere jobbet innenfor psykisk helsevern.

468 05 950 / cathrine@socentral.no

Thomas Evensen

Thomas er utdannet teknolog og har ledet noen av Norges største kulturhus før han fikk ansvar for tall og tech hos SoCentral. Thomas sørger for riktig bruk av teknologi inn i eksperimentene og bistår miljøet med å digitalisere og effektivisere det meste.

Styreverv: Holmlia Kulturkafé, Omaken Sports

917 84 859 / thomas.evensen@socentral.no

Samra Tarabie

Samra jobber i inkubatoren og er en del av prosjektteamet bak inkluderingsdagene. Hun har studert engelsk litteratur ved Universitetet i Damaskus og har 10 års erfaring som oversetter.

486 84 130 / samra@socentral.no

Sandra S. Skretting

Sandra jobber med bærekraftig byutvikling i Pådriv med hovedvekt på arbeidet med Pådrivere og prosjekter. Sandra har bred bakgrunn som prosjektleder, er opptatt av nye samarbeidsformer og jobber for mer relevant arbeidsinkludering.

932 95 492  / sandra@socentral.no

Siri Warren

Assosiert partner

Siri er innovasjonsleder med bred internasjonal erfaring innen konseptutvikling, business-, identitet- og produkt-design. Siri bruker designtenkning-metoder og leder organisasjoner mot nyskapning.

95 75 48 97 / siri@socentral.no

Kjetil Kristensen

Assosiert partner

Kjetil er utdannet forsker og teknolog (siv. ing. / PhD) og har jobbet som forsker og bedriftsrådgiver med et bredt spekter av store og små bedrifter og organisasjoner i Norge, Europa og USA.

926 15 008 / kjetil@socentral.no

  • Faye Mayrhoo
    Kompetansen og erfaringen fra SoCentral medførte at jeg lærte forretningsspråket raskere, fikk et verdifullt nettverk og relevant arbeidserfaring. SoCentral spilte en viktig rolle i å hjelpe meg med å integrere i et nytt samfunn med ulike kulturelle verdier og roller. 
    Faye Mayhroo, tidligere språkpraktikant
    Program Manager, Business for Peace
Adresse

Sentralen 5. etg, Øvre Slottsgate 3

Postboks 183, 0102 Oslo

Se i kart
Faktura

Sendes som EHF eller som pdf på epost

Se oppføring i proff.no
Åpne filer

Logo, bilder og andre relevante filer

Se her