En møteplass på tvers av offentlige sektor

Kommunearena er en samlingsplass for offentlig sektor hvor formålet er å jobbe sammen og dele erfaring rundt nye partnerskap og samarbeidsformer på tvers. 

Oppstart 1. januar 2023

MELD INTERESSE

Fasiliterte samlinger annenhver måned med fokus på samskaping og dialog

Oppfølging og sparringer med SoCentral og på tvers av arenaen mellom samlinger

Tilgang til kurs, ressurser, arbeidsplass og miljøet på SoCentral.

Bli del av en ny måte å jobbe på tvers

Fasilitert arena

Bygg gode samarbeid rundt dedikert tid til å jobbe med en kompleks utfordring det allerede er besluttet at man skal ta tak i.

Kunnskapsutveksling

Få kunnskap om, og tilgang til, løsninger som er prøvd ut i andre kommuner og byer, nasjonalt og internasjonalt

Test nye måter

Tilrettelagt prosess for å utvikle, teste og skalere nye løsninger, modeller og samarbeidsformer på sin utfordring

Kompetanseheving

Bygge kompetanse på å lede og gjennomføre innovasjonsprosesser i praksis

Forventede resultater

Gjennom medlemskapet forventer vi at deltakende offentlige aktører sitter igjen med følgende:

De får tilgang på kompetanse og erfaringer fra andre som har gjort eller gjør lignende prosesser

De etablerer relasjoner og nettverk til andre kommuner og eksterne relevante aktører

De lærer hvordan de kan samle kunnskap og hente erfaringer fra andre i det videre arbeidet

De får styrket egen kompetanse på prosess og prosjektutvikling

De får støtte i og trent på å stå i komplekse og usikre prosesser

De får trening i å utvikle og drive samarbeid på tvers av siloer

Bli medlem!

Kommunearenaen har fortløpende opptak og er åpen for aktører innen offentlig sektor som f.eks. kommuner, fylkeskommuner, bydeler, etater, direktorater o.l.

Oppstart 1. januar 2023

Deltakelse

85.000

Pr. år og eks. mva.

Meld interesse
  • 3+ personer
  • 5 årlige samlinger
  • Sparring mellom samlinger
  • Kurs, ressurser og miljø
  • Tilgang til plass på SoCentral