Lenke til skjemaet for koblinger via SoCentral

Klimaomstillingsutvalget er et tverrpolitisk utvalgt som har gitt seg selv følgende oppdrag

«Utvalget skal ta utgangspunkt i hvordan en rask, global energiomstilling bort fra fossil energi i tråd med Parisavtalens mål, vil påvirke norsk økonomi. Kjerneoppgaven til utvalget er å beskrive en politikk som skal forberede, gjennomføre og håndtere konsekvensene av en slik omstilling. Utvalget skal blant annet foreslå en innretning av petroleumspolitikken som er forenlig med at klimamålene nås».

Utvalget skal levere sin innstilling innen 20. juni 2020. 

I samarbeid med SoCentral inviterte WWF, Civita og Norsk klimastiftelse til en åpen samling og høring der alle kunne komme med innspill til Klimaomstillingsutvalget representert blant annet av utvalgsleder Kristin Halvorsen og utvalgsmedlem Terje Osmundsen.

SoCentral mener utvalget gjør en svært viktig jobb og støtter initiativet helhjertet. Samtidig vet vi at det kreves en formidabel mobilisering i alle deler av samfunnet for at vi skal lykkes.

SoCentral vil gjerne åpne sitt nettverk til alle som allerede er i gang og eller ivrer etter å gjøre noe før en ny politikk er på plass. Ved å fylle ut og sende inn skjemaet under vil vi etter beste evne koble deg til folk, kunnskap og miljøer som kan være nyttig i ditt arbeid.

Lenke til skjemaet for koblinger via SoCentral

Du aksepterer samtidig at vi kan ta kontakt med deg for å gi tips og innspill.