Kommuneinkubator

Et program hvor utvalgte kommuner jobber med reelle problemstillinger og eksperimenterer frem løsninger på tvers av kommunegrenser og faglige barrierer.

KINK #1 gjennomføres som pilot i 2020/2021.

Deltakere

Image

Asker

Bydel Nordre Aker

Meløy

Trondheim

Åfjord

Problemstillinger

Asker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Les mer her

Bydel Nordre Aker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Les mer her

Meløy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Les mer her

Trondheim & Åfjord

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Les mer her

Samlinger

 • Samling 1 - Nordre Aker

  Avholdes 20.10.2020.

 • Samling 2 - X

  Avholdes DD.MM.YY

 • Samling 3 - Y

  Avholdes DD.MM.YY

 • Samling 4 - Z

  Avholdes DD.MM.YY

 • Samling 5 - Æ

  Avholdes DD.MM.YY

 • img
 • img
 • img

Om programmet

Kommuneinkubatoren er utviklet av SoCentral og gjennomføres i samarbeid med Lent.

Kommuneinkubatoren skal bidra til at kommunen:

 • får utviklet og testet nye løsninger, modeller og samarbeidsformer på den problemstillingen de tar med seg inn i programmet
 • får kunnskap og tilgang til løsninger som er prøvd ut i andre kommuner
 • får kunnskap om prosessledelse og tilgang til metoder, verktøy, modeller og erfaringer innen eksperimentering, innovasjon, entreprenørskap og samskaping
 • får styrket lederskap hos medarbeidere i å påvirke endring og stå i kontinuerlig omstilling
Ta kontakt med prosjektleder, Karin Lindgård, for mer informasjon og om deltakelse i neste runde.