Kommuneinkubator

For å stå sterkt i fremtiden må norske kommuner håndtere klimautfordringene samtidig som de videreutvikler sine lokalsamfunn for å møte endringer i demografi, sosial ulikhet og økonomiske rammebetingelser.

For å møte disse behovene og utløse krefter på tvers av kommunegrensene har SoCentral samarbeidet med Lent, Norges største fagmiljø innen prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid. Sammen har vi utviklet og startet pilotering av en kommuneinkubator.

Her jobber utvalgte kommuner med reelle problemstillinger i et program hvor de får støtte og støtter hverandre til å eksperimentere fram løsninger, lære og endre i egne prosjekter – på tvers av kommunegrenser og faglige barrierer. Årets deltakere jobber med prosjekter innen temaene medborgerskap, samarbeid mellom by og land, oppvekst, og overganger mellom tjenester.

Deltakere 2020/2021

Bydel Nordre Aker, Oslo

Image

Asker kommune

Meløy kommune

Trondheim kommune

Åfjord kommune

Problemstillinger

Asker

Oppdateres

Bydel Nordre Aker

Oppdateres

Meløy

Oppdateres

Trondheim & Åfjord

Oppdateres

Om programmet

  • Deltakerne, som er ansatte på ulike nivå i kommunene, får praktisk trening i bruk av innovasjonsmetodikk, verktøy og eksperimentering som metode. Programmet legger sterk vekt på samskaping, medvirkning og utvikling av lederskap for å løse komplekse problemstillinger. Gjennom dette får kommunene:

    - utviklet og testet nye løsninger, modeller og samarbeidsformer på den problemstillingen de tar med seg inn i programmet
    - kunnskap og tilgang til løsninger som er prøvd ut i andre kommuner
    - kunnskap om prosessledelse og tilgang til metoder, verktøy, modeller og erfaringer innen eksperimentering, entreprenørskap, innovasjon og samskaping
    - styrket kapasitet til å påvirke endring og stå i kontinuerlig omstilling
Ta kontakt med prosjektleder, Karin Lindgård, for mer informasjon og om deltakelse i neste runde.