Landbrukets innovasjonscamp 2020

På Innovasjonscamp samler vi tverrfaglig kompetanse for å finne morgendagens løsninger i landbruket!

Løsningen kan være et produkt, en tjeneste eller et forskningsprosjekt. Innovasjonscamp er starten på en innovasjonsprosess og de to beste løsningene premieres med utviklingstøtte på 400 000,- hver fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Campen arrangeres av Norsk Landbrukssamvirke, NCE Heidner Biocluster, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, og fasiliteres av SoCentral.

Tema: Ressurser på avveie

Landbruket er gode på å forvalte ressursene sine. Likevel kan enda bedre utnyttelse av ressursene bidra til å kutte klimagassutslipp, ivareta naturmangfold og øke verdiskapingen fra norsk matproduksjon.

Et enda mer sirkulært landbruk er definitivt fremtiden. På Landbrukets innovasjonscamp skal deltakerne utvikle ideer for hvordan sidestrømmer og ressurser som nå er på avveie i norsk matproduksjon skal bli til nye og verdifulle innovative løsninger, produkter eller tjenester.

Datoer

20. november, kl. 08.30-15.30

Seminar og kick-off i Forstanderskapssalen på Sentralen

10. desember, kl. 10-17

Innovasjonssamling hos Norges Forskningsråd

13. januar, kl. 10-17

Innovasjonssamling hos Norges Forskningsråd

14. januar, kl. 10-17

Presentasjon under Mat og Landbruk på Oslo Plaza

 • “Det var en perfekt kombo av fagmennesker fra bransjen og innovasjonsekspertise. Jeg opplevde både å få en dypere forståelse for landbrukets innovasjonsmuligheter og å få utvidet eget nettverket med mange dyktige mennesker.”
  Atle Jensen, Kapabl
  Styreleder

Hvordan bli med på camp?

Vil du være med å skape fremtidens landbruk? Søk om å bli deltaker på Landbrukets innovasjonscamp!

Velg ut én kandidat med spisskompetanse som fyller kravene til deltakerprofilen og fyll ut søknadsskjema innen 28. oktober. Av søkerne velges 25 deltakere ut. Alle deltakere må kunne delta på alle datoene.

Spørsmål kan sendes til age.klepp@landbruk.no

Søknadsskjema

Målsetning for innovasjonscamp?

Målet for Innovasjonscampen er at to av løsningene vil være gode nok for premiering av 400 000 i forprosjektstøtte.

Vi ønsker at løsningene vil resulterer i fruktbar forskning og/eller innovasjoner i form av kommersielle produkter eller tjenester. Etter et års tid håper vi å presentere suksesser som et direkte resultat fra denne campen.

Hvorfor skal din bedrift delta?

 • Mulighet for at å delta i et forprosjekt støttet av Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.
 • Mulighet for å teste ut ideer og teknologi i et marked som ønsker påvirkning.
 • Få et nettverk innenfor landbruk og landbruksrelatert virksomhet
 • Få erfaring i innovasjonsarbeid
 • Få tilgang til verktøy og metoder som kan værenyttig i videre arbeid
 • Få forståelse for hvordan bærekraft og digitalisering kan gavne din virksomhet

Deltakerprofil

 • Åpent og fleksibelt sinn
 • Erfaring med idé-/konseptutvikling
 • Ønske om å skape nye løsninger som gagner samfunnet
 • Positive og nysgjerrige
 • Samarbeidsvillige
 • Evner å gjøre om idéer til konkret handling
 • Gründerånd / Entreprenørskapsånd

Historikk

2019

Vinnere: DigiPig og Smartcare

2018

Vinnere: NoDate og Vårlig

2017

Vinnere: Landbrukets Datasky og Mikrogjødsling

Innovasjonscamp er et samarbeid mellom