Vi er en samarbeidspartner som samler og utfordrer

Vi fasiliterer og driver frem samarbeid der målet er å utvikle og prøve ut nye løsninger på viktig og komplekse samfunnsutfordringer, som bærekraftig byutvikling, inkludering og miljø.

Som din samarbeidspartner bidrar vi med et bredt nettverk, evnen til å samle ressurser og folk, og inngående kunnskap om innovasjon og endring i både offentlig og privat sektor.

  • Rådmann Lars Bjerke
    SoCentral har vist seg som en riktig og god samarbeidspartner for Asker kommune i flere av våre innovasjonsprosjekter.
    Lars Bjerke
    Kommunedirektør, Asker kommune

Noen utvalgte eksperimenter og prosjekter

Sofienberggata 7 – Fra grå garasje til grønn møteplass

Bolig, Byutvikling, Utenforskap

Samfunnsdugnad for bærekraftig byutvikling (Pådriv/Oslo)

Bolig, Byutvikling, Helse

En idé om samfinansierte prosjekter

Finansiering

Juridisk veileder for samskaping

SoImpact – måling og styring av sosial verdiskaping

Modeller for samskaping og innovasjon

Ny modell for organisering av kommunens tjenester (Örebro kommune)

Et samfinansiert inkubatorprogram

Metode for å løsninger på samfunnsutfordringer

Bolig, Byutvikling

Hvordan kan du samarbeide med oss?

Vi er alltid åpne for å diskutere samarbeid om utvikling og eksperimentering av nye løsninger. Når vi ser at vår involvering kan tilføre verdi, bruker vi tid for å bli trygge på at samarbeidet kan fungere. Når utviklingen starter går det som oftes fort.

Opprette kontakt

Dere tar kontakt med oss med et ønske om samarbeid, eller en pågående dialog utvikler seg til en diskusjon om samarbeid. Vi tar en innledende prat for å finne ut om SoCentral kan tilføre verdi.

Dele innsikt og idéer

Etter en innledende dialog setter vi av 1-2 arbeidsdager til å dypdykke i problemstillingen og hva dere har tenkt så langt. Vi deler relevante erfaringer, kommer med konkrete forslag og ideer, og kobler med relevante miljøer og personer i vårt nettverk. Samtidig finner vi sammen ut om et samarbeid er ønskelig, og hvilke rolle SoCentral eventuelt bør ha. Som vår samarbeidspartner vil dere uavhengig av resultat fritt benytte alt som produseres i denne fasen.

Denne fasen finansieres av dere

Ambisjon og finansiering

Vi jobber sammen med å definerer hva vi ønsker å få til, hvordan vi kan komme i gang og hvilke ressurser vi trenger. Hvis dere ikke allerede har finansieringen som arbeidet krever, går vi sammen for å finne det vi trenger.

Samarbeid om utvikling og eksperimentering

Vi jobber videre som likeverdige partnere, med å utvikle og prøve ut nye løsninger iht. en felles ambisjon.

Deling av kunnskap og læring

SoCentral ønsker at læring, metoder og kunnskap fra arbeidet deles åpent og fritt, og vil bidra aktivt til dette.