Vi driver frem samarbeid som utfordrer dagens praksis

Vi etablerer og driver frem samarbeid der målet er å utvikle og eksperimentere med nye løsninger på viktige og komplekse samfunnsutfordringer.

Som samarbeidspartner bidrar vi med et bredt nettverk, evne til å lede og samle ressurser og folk, og praktisk kunnskap om innovasjon og endring i både offentlig og privat sektor.

Noen utvalgte eksperimenter og prosjekter

Delingsboksen – bedre deling om innbyggerinvolvering

Demoktratisk innovasjon bringer innbyggere sammen til diskusjon og drøfting

Demokratisk innovasjon og borgersamlinger

Romsås – Samskaping om et bærekraftig lokalsamfunn

New Water Ways – Engasjere lokalsamfunnet i nye klimaløsninger

Sofienberggata 7 – Fra grå garasje til grønn møteplass

Bolig, Byutvikling, Utenforskap

Pådriv – En ny type infrastruktur for bærekraftig byutvikling

Bolig, Byutvikling, Helse

Semja – Et konsept for samfinansering av prosjekter

Finansiering

BOOST Refugee – Et inkubatorprogram for samfunnsentreprenører

Juridisk veileder for samskaping

SoImpact – måling av sosial verdiskaping

Modeller for samskaping og innovasjon