Vi driver frem samarbeid som utfordrer dagens praksis

Vi etablerer og driver frem samarbeid for å utvikle og eksperimentere med nye løsninger på viktige og komplekse samfunnsutfordringer.

Som samarbeidspartner bidrar vi med et bredt nettverk, evne til å lede og samle ressurser og folk, og praktisk kunnskap om innovasjon og endring i både offentlig og privat sektor.

Noen utvalgte eksperimenter og prosjekter

Biermannsgården

Håkkihoder

Demoktratisk innovasjon bringer innbyggere sammen til diskusjon og drøfting

Folkepaneler

New Water Ways – Engasjere lokalsamfunnet i nye klimaløsninger

Pådriv – En ny type infrastruktur for bærekraftig byutvikling

Bolig, Byutvikling, Helse

Juridisk veileder for samskaping