Demoktratisk innovasjon bringer innbyggere sammen til diskusjon og drøfting

Foto Olav Helland