Et samarbeidsprosjekt mellom

Regionale møteplasser for samskaping

En møteplass for offentlige og private aktører som ønsker å samskape om samfunnsutfordringer

Meld deg på

Møteplasser
Vi arrangerer møteplasser for samskaping rundt om i landet.
Les mer

Samskaping?
Hva er samskaping? Og hvorfor er det relevant for deg?
Les mer

Verktøy
Det finns verktøy og veiledninger som du kan bruke for å samskape
Les mer

Møteplasser

KS, Innovasjon Norge, Ferd Sosiale Entreprenører og SoCentral ønsker å utvikle en møteplass mellom kommuner og sosiale entreprenører, private bedrifter og ideell sektor som løser samfunnsutfordringer.

Vi ønsker at disse aktørene skal få bedre forståelse for hverandres behov og måter å jobbe på, og dermed legge til rette for samarbeid om å løse lokale utfordringer. Vi ønsker å synliggjøre mulighetsrommet for samarbeid, og gi en introduksjon til metoder og verktøy som finnes.

Målet er mer samskaping og flere samarbeid mellom kommuner og andre aktører, forankret i reelle behov, for bedre og mer effektive løsninger for innbyggerne.

Den første møteplassen arrangeres i Oslo og er for aktører fra Oslo og Østlandet.

Møteplass Øst, Oslo

Om du arbeider med å inkludere flere inn i utdanning og arbeidsliv - i Oslo eller på Østlandet - inviterer vi deg til et innovasjonsverksted for å arbeide sammen med andre som jobber med samme mål, uavhengig av sektoren du jobber i.

Meld deg på

Tema
“Hvordan inkludere flere i skole og arbeidsliv?”

Når
Mandag 17. desember kl. 10-16

Interessent for å lære samskaping er stort. Arrangementet er fulltegnet og vi har lukket påmeldingen, men det er noen plasser igjen for de som jobber i kommuner og bydeler.

Om du jobber i en kommune og ønsker å delta; send e-post til susanne@retoringdal.no

Dokumentasjon fra møteplassen vill bli lagt ut på nettsiden, så følg med.

 

Tema

Vi har gode levekår i Norge, men vi står også overfor komplekse utfordringer som krever at vi utvikler nye løsninger for å opprettholde og videreutvikle dagens velferdsmodell. Samarbeid og samskaping kan gi nye blikk på utfordringene vi står overfor, det kan mobilisere flere til å bidra med å løse utfordringene og det kan legge til rette for utviklingen av nye løsninger.

Sosial ulikhet og mennesker som står utenfor skole og arbeidsliv skaper store sosiale og samfunnsmessige utfordringer. Som et eksempel ser vi at nesten halvparten av bydelene i Oslo har et høyere skolefrafall enn landsgjennomsnittet, samtlige av disse bydelene ligger øst i byen. Andelen unge utenfor arbeidslivet øker på landsbasis og yrkesdeltakelsen for en del innvandrergrupper er langt lavere enn ellers i befolkningen.

På møteplassen får du som deltaker en bedre forståelse for andre aktørers behov og måter å jobbe på. Gjennom å invitere til et verksted ønsker vi å synliggjøre mulighetsrommet for samarbeid, og gi en introduksjon til metoder og verktøy som finnes.

Målet er mer samskaping og flere samarbeid i og mellom kommuner, sosiale entreprenører og andre aktører.

I løpet av verkstedet får du innblikk i:

  • Mulighetsrommet for samskaping.
  • Status og kunnskapsgrunnlag for den aktuelle utfordringen vi jobber med i innovasjonsverkstedet.
  • Metoder og verktøy for å fremme innbyggerinvolvering og samskaping.

Hva er samskaping

Vi må gjøre bruk av alle gode ressurser om vi skal lykkes med å løse mange av de komplekse samfunnsutfordringene vi står overfor. Det innebærer at personer med ulike ressurser, erfaringer og kunnskap må arbeide sammen, på tvers av fag og sektorer.

Vi må samarbeide og arbeide på nye måter. Innbyggere, private og frivillige aktører må i større grad gå sammen med offentlige aktører for å utforske behov og utfordringer, og samarbeide om å utvikle gode løsninger.

Samskaping kan foregå innenfor rammen av en kommunal tjeneste, det kan foregå hos private aktører, og vi kan finne det i frivillige organisasjoner. Det må med andre ord ikke etableres nye samarbeidsmodeller eller organisasjoner for å samskape, men noen ganger kan det være behov for å gjøre akkurat dette.

Hvem er møteplassene for?

Til de regionale møteplassene inviterer vi kommuner, sosiale entreprenører, private bedrifter og ideell sektor til å jobbe sammen om lokale utfordringer.

Regionale møteplasser er et startpunkt for å skape nye relasjoner og forstå hverandres «verdensbilde». Vi ønsker gjennom møteplassene å vise hvordan vi i forkant av innkjøpsprosesser og innovasjonsløp kan jobbe sammen.

Verktøy

Aldri har det vært enklere å komme i gang!

Det er utviklet metoder og verktøy som både inspirerer til samskaping og viser vei i arbeidsprosesser der flere aktører går sammen om å løse felles utfordringer.

Kontakt oss

Ta kontakt med prosjektgruppen ved spørsmål eller andre henvendelser.

person_outline
SoCentral

Cathrine Skar
cathrine@socentral.no
468 05 950

person_outline
KS

Anne Romsaas
anne.romsaas@ks.no
959 71 659

person_outline
Innovasjon Norge

Bård Stranheim
bard.stranheim@innovasjonnorge.no
908 85 053

person_outline
Ferd Sosiale Entreprenører

Henriette Skretteberg
henriette.skretteberg@ferd.no
988 42 240

English