Seminar om dyrevelferd

Torsdag 29. november kl. 09:00-14:00 i Gymsalen på Sentralen.

Dyrevelferd er tema for Landbrukts innovasjonscamp 2019. Målet er å lage løsninger som bedrer dyrevelferden i Norge.

Som del av camp inviterer vi til åpent seminar om dyrevelferd i norsk landbruk hvor vi gir innsikt i status, utfordringer og muligheter.

Seminar og camp arrangeres av Norsk Landbrukssamvirke, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. NMBU, Centre for Digital Life Norway og The Life Science Cluster bistår med faglig bistand til arrangementet. SoCentral fasiliterer campen.

Meld deg på seminaret her

Program

09:00-09:15 Intro
09:20-10:05 Status
10:10-11:05 Utfordringer
11:10-11:25 Pause med mat
11:30-12:55 Muligheter
13.00-13:15 Presentasjon av camp
13:20-13:30 Avslutning

Status

Hva er status på dyrevelferd i norsk landbruk og i et internasjonalt perspektiv?

Innlegg fra Marie Johnsen Nøkling, Mattilsynet og Olav Østerås, TINE

Utfordringer

Vi trenger objektive mål på dyrevelferd hos gris, kalv- og ungdyr, samt dyrevelferd hos oksene og hos melkekyrne. Hva slags teknologi kan hjelpe oss til dette? Kamera? Sensorer? luktsensorer? Utskilles det stoffer i melka som kan indikere god dyrevelferd? Kan dette måles?

Image
Image

Muligheter

Inger Lise Andersen, NMBU

Vinklinger fra NMBU
Image

Jarl Giske, UiB

Dyrs iboende emosjoner
Image

Harald Volden, Mimiro

Big Data og maskinlæring

Meld deg på seminaret her