Landbrukets innovasjonscamp 2019

På Innovasjonscamp samler vi tverrfaglig kompetanse for å finne morgendagens løsninger i landbruket! Løsningen kan være et produkt, en tjeneste eller et forskningsprosjekt. Innovasjonscamp skal være starten på en innovasjonsprosess. De to beste løsningenevil premieres med utviklingstøtte på kr. 400.000 hver fra Innovasjon Norge og/eller Norges forskningsråd.

Campen arrangeres av Norsk Landbrukssamvirke, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. NMBU, Centre for Digital Life Norway og The Life Science Cluster bistår med faglig bistand til arrangementet. SoCentral fasiliterer campen.

Tema: Dyrevelferd

Dyrevelferd er høyt prioritert av norske bønder. Ikke bare fordi friske dyr gir god trivsel i fjøset, men også fordi dyr er mer produktive når de har det godt. God dyrevelferd gir god dyrehelse. Friske dyr gir mindre bruk av medisiner og antibiotika.

Formål for innovasjonscamp 2019 er å skape gode og smarte løsninger som bedrer dyrevelferden i Norge

Datoer

29. november, kl. 09-16

Seminar og kick-off i Gymsalen på Sentralen.

14. desember, kl. 09-16

Innovasjonssamling hos Norges Forskningsråd

14. januar, kl. 09-16

Innovasjonssamling hos Norges Forskningsråd

15. januar, kl. 09-15

Presentasjon under Mat og Landbruk på Oslo Plaza

 • “Det var en perfekt kombo av fagmennesker fra bransjen og innovasjonsekspertise. Jeg opplevde både å få en dypere forståelse for landbrukets innovasjonsmuligheter og å få utvidet eget nettverket med mange dyktige mennesker.”
  Atle Jensen, Kapabl
  Styreleder

Hva skal du eller din bedrift bidra med?

Velg ut én deltaker med spisskompetanse som fyller kravene til deltakerprofilen. Send navn og kontaktinfo til age.klepp@landbruk.no innen 25. november.

Campen er gratis for alle bedrifter unntatt våre medlemmer, men vi fakturerer et no show-gebyr på kr. 5.000 hvis dere melder dere på og ikke deltar.

Målsetning for innovasjonscamp?

Målet for Innovasjonscampen er at to av løsningene vil være gode nok for premiering av 400 000 i forprosjektstøtte.

Etter forprosjektet håper vi at løsningenevil resulterer i fruktbar forskning og/eller innovasjoner i form av kommersielle produkter eller tjenester.Etter et års tid håper vi å presentere suksesser som et direkte resultat fra denne campen.

Hvorfor skal din bedrift delta?

 • Mulighet for at å delta i et forprosjekt støttet av Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.
 • Mulighet for å teste ut ideer og teknologi i et marked som ønsker påvirkning.
 • Få et nettverk innenfor landbruk og landbruksrelatert virksomhet
 • Få erfaring i innovasjonsarbeid
 • Få tilgang til verktøy og metoder som kan værenyttig i videre arbeid
 • Få forståelse for hvordan bærekraft ogdigitalisering kan gavne din virksomhet

Deltakerprofil

 • Åpent og fleksibelt sinn
 • Erfaring med idé-/konseptutvikling
 • Ønske om å skape nye løsninger som gagner samfunnet
 • Positive og nysgjerrige
 • Samarbeidsvillige
 • Evner å gjøre om idéer til konkret handling
 • Gründerånd / Entreprenørskapsånd

Historikk

2018

Vinnere: NoDate og Vårlig

2017

Vinnere: Landbrukets Datasky og Mikrogjødsling