Behovet for møteplasser er stort samtidig som mange hus står tomme og forfaller over hele landet. Når disse husene tas i bruk som inkluderende møteplasser, bidrar det til gode lokalsamfunn. 

Nabolagshus kommer i mange varianter, og kalles både samfunnslokale, velhus og bydelshus. Utfordringen for dem alle er å finne en bærekraftig driftsmodell.

Vi har samlet erfaringer og eksempler fra ulike nabolagshus under syv temaer i vår verktøykasse. Denne verktøykassen er for deg som vil utvikle et nabolagshus. Det finnes ingen fasit, da hvert hus og lokalmiljø er unikt. Derfor er opp til dere å sette sammen puslespillbrikkene slik at det passer for deres nabolagshus i deres nærmiljø.

Dette er en første versjon av veilederen. Vi trenger innspill og vil gjerne ha med flere partnere i videreutviklingen.

Våren 2024 inviterer vi til en åpen verksted-serie om nabolagshus og veilederen. Les mer om temaer og datoer og meld deg på på nabolagshus.socentral.no.

Om Fremtidens nabolagshus
Prosjektet ledes av SoCentral, et ideelt selskap som jobber for en felles framtid og eies av alle ansatte. Mange samfunnsutfordringer krever samarbeid for å løses, vi bygger partnerskap med kommuner, næringsliv og innbyggere som vil finne løsninger på vanskelige samfunnsutfordringer, vi har  selv erfaring med å bygge opp og finne driftsform på flere nabolagshus som Vollebekk, Startblokka og Biermannsgården. 

Prosjektet er finansiert av Riksantikvaren og OBOS. Fortidsminneforeningen bidrar med kunnskap og erfaringer om istandsetting og restaurering, samt arbeid med frivillige i prosjektet. OsloMet/NiBR ved Gro Sandkjær-Hanssen bidrar med forskningskompetanse på hvordan og hvorfor det er viktig med inkluderende møteplasser i et samfunnsperspektiv.