Mange er nå i full gang med å avlyse eller utsette planlagte arbeidsmøter, arrangementer og samlinger. For noen er det helt nødvendig, men for mange er det en dårlig løsning. Vi må lære oss å samarbeide uten å være sammen. Det er mulig hvis vi er klare for å ta i bruk andre verktøy.

Vi vet ikke hvor lenge de sterke tiltakene som nå er innført vil vare, og derfor må så mange som mulig av oss holde hjulene i gang. De menneskelige og økonomiske konsekvensene er umulig å forutse, men de vil garantert bli større hvis alt stopper opp. I SoCentral samarbeider vi hver dag med kommunedirektører, studenter, investorer, frivillige organisasjoner, bydelsansatte og gründere for å utvikle løsninger på viktige bærekraftsutfordringer.

Vanligvis samler vi folk for å diskutere, utvikle ideer, og bli kjent på tvers av sektorer og fagfelt. I løpet av en måned har vi flere samlinger med alt fra ti til 100 deltagere. Å slutte med det nå er uaktuelt.

I SoCentral skal vi så langt det lar seg gjøre hverken avlyse eller utsette møter, arrangementer og møteplasser. Vi skal i stedet tilpasse form og innhold, slik at de kan gjennomføres digitalt.

Til det skal vi bruke gode, tilgjengelige og rimelige videosamtaleverktøy, skybaserte dokumenter og digitale delingskanaler. Det tror vi flere også kan gjøre, og på oversikter som techagainstcoronavirus.com kan du finne verktøyene du trenger.

Erna Solberg oppfordret alle i forrige uke om å ta del i en samfunnsdugnad. Vi som kan, bør etter beste evne holde hjulene i gang. Og vi bør bruke unntakssituasjonen til å utfordre oss selv og andre til å ta i bruk digitale samarbeidsformer. Da kan vi både redusere de kortsiktige og langsiktige konsekvensene av krisen, men kanskje også skape nødvendig adferdsendring.

For vi vet at vi uansett bør reise mindre til møter og konferanser på grunn av klimautslippene det fører med seg. Det har vi visst lenge. Det har likevel vært vanskelig å endre vanene våre, fordi de aller fleste av oss foretrekker å møtes i samme rom når vi skal jobbe sammen. Akkurat nå har en unik mulighet til å prøve, feile og etter hvert finne formen på hvordan vi i større grad kan samarbeide selv om vi ikke befinner oss på samme sted.

Vi har muligheten til å løse en viktig bærekraftsutfordring.

Vi vet at det ikke vil være like enkelt å delta og jobbe hjemmefra for alle, og vi har dyp sympati med alle som kommer til å ha krevende hverdager fremover. Men mange vil ha muligheten til å delta og fortsette arbeidet, også fra sin egen stue.

Vi oppfordrer alle som kan til å fortsette samarbeid uten å være sammen, slik at utviklingen av viktige ideer og løsninger for et mer bærekraftig samfunn fortsetter. Vi vil hverken utsette eller avslutte det arbeidet. Det er vårt bidrag til samfunnsdugnaden.

Av: Marie Harbo Dahle og Thomas Berman

Innlegget ble først publisert i DN 17.mars, 2020