SoCentral er et moderne leteselskap. Vi finner nye løsninger på samfunnsutfordringer. I samarbeid med kommuner, næringsliv og innbyggere utvikler vi prosjekter som bidrar til bedre utnyttelse av samfunnets ressurser, og gir et mer inkluderende og bærekraftig samfunn.

Vi har mange spennende initiativ og prosjekter å formidle og har behov for en innholdsprodusent i en 40-50% stilling som kan bidra med god historieformidling. Vi ser for oss at du jobber hos oss ved siden av relevante studier.

Vi trenger deg som trives med å lage og redigere bilder, video og tekst, tilpasset kanalen det skal publiseres i. Du er nysgjerrig, og trives med å sette deg inn i nye temaer og formidle dem på en engasjerende måte. Du vil få en variert arbeidshverdag, innblikk i mange ulike temaer, og erfaring med å jobbe i bredt sammensatte team.

Typiske arbeidsoppgaver:

 • Lage engasjerende innhold som formidler prosjektene og arenaene våre til definerte målgrupper
 • Oppdatere nettsidene våre og lage nyhetsbrev
 • Delta i planlegging og gjennomføring av kommunikasjonsløp som følger prosjektene våre

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Du trives med å skrive og leter etter historiene i det som skal formidles
 • God kompetanse innen verktøy for videoproduksjon, foto og grafisk produksjon som Adobe Premiere, Lightroom, Photoshop, InDesign, Illustrator og/eller lignende.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk, skriftlig og muntlig
 • God forståelse for digitale kanaler
 • Du er under utdanning
 • Selvgående, sosial, fleksibel og effektiv
 • Motiveres av å arbeide med samfunnsutfordringer

Vi tilbyr:

 • Spennende og interessante arbeidsoppgaver
 • Stor grad av selvstendig arbeid
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer
 • Erfaring med å jobbe i tverrfaglige team
 • Inspirerende arbeidslokaler midt i Oslo sentrum
 • Oppstart etter avtale

Søknadsfrist 09.03
Send en kort søknad og CV til Mette Øinæs Habberstad mette@socentral.no
Har du spørsmål kan du ta kontakt på 900 66 744.

Om SoCentral

SoCentral ble stiftet i 2012 for å bidra til en mer bærekraftig omstilling av samfunnet. SoCentral er organisert som et ideelt aksjeselskap, og eies av de ansatte.

Vi er til for kommuner, bydeler, frivillige organisasjoner, statlige aktører, sosiale entreprenører og private virksomheter som vil utvikle nye og bærekraftige løsninger på komplekse samfunnsutfordringer.

Vi tar initiativ til og driver frem samarbeid som utvikler nye og konkrete løsninger og modeller, med ambisjon om at disse kan kopieres av andre. Kunnskap og modeller vi er med å utvikle er fritt tilgjengelig.

SoCentral har lang erfaring med å utvikle, drifte og skalere arenaer på tvers av sektorer. På Sentralen i Oslo driver vi arena for samfunnsinnovasjon med over 200 medlemmer. Les mer om oss her

Foto: Nabeeh Saman