Har du en løsning som kan bidra til et mer inkluderende samfunn?

Da må du innen 10 januar søke på dette inkubasjonsprogrammet. Der får du oppstartshjelp gjennom mentor, kurs, diverse tjenester og arbeidsplass for å se om ideene kan bli til realiserbare og varige initiativ.

For å delta i programmet må du ha en realiserbar løsning som har potensiale for å kunne bli en bærekraftig virksomhet. Du kan søke om å delta dersom du har en tidlig fase idé, eller dersom du allerede er i gang med en løsning der du trenger støtte på veien for å videreutvikle, implementere og skalere.

Inkubasjonsprogrammet 2021-2022 arrangeres i regi av Social Impact Lab i samarbeid med SoCentral, Impact Hub Agder og Bølgen Bærekraftsenter. Programmet realiseres gjennom partnerstøtte fra Kavlifondet, Sparebanken Vest, Bergen kommune, Vestland Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Les mer om samarbeidspartnerne her. 

Du kan søke om deltakelse i Bergen, Oslo, Kristiansand og Arendal, men meld også gjerne interesse om du holder til et annet sted i landet. Det vil arrangeres digitale samlinger og kurs på tvers av byer.

Inkubasjonsprogrammet har oppstart i januar 2022.

Søknadsfrist er 10. januar 2021.