Siri Warren

Assosiert partner

Siri er innovasjonsleder med bred internasjonal erfaring innen konseptutvikling, business-, identitet- og produkt-design. Siri bruker designtenkning-metoder og leder organisasjoner mot nyskapning. Siri er assosiert partner i SoCentral, og en viktig samarbeidspartner i flere av våre utviklingsprosjekter.

95 75 48 97 / siri@socentral.no