Sandra S. Skretting

Assosiert partner

Sandra har bred bakgrunn som prosjektleder, er opptatt av nye samarbeidsformer og jobber for mer relevant arbeidsinkludering. Sandra er assosiert partner i SoCentral, og en viktig samarbeidspartner i flere av våre utviklingsprosjekter.

932 95 492  / sandra@socentral.no