Ragnhild

Ragnhild Leine Grebstad

Partner

Ragnhild er utdannet siviløkonom og er administrasjonskoordinator i SoCentral. Hun har tidligere jobbet med eksport og internasjonal satsing i Innovasjon Norge.

938 24 511 / ragnhild@socentral.no