Mathilde Blichfeldt Mjønes

Assosiert partner

Mathilde er fasilitator og prosessleder, og medarrangør av inkluderingsdagene. Hun har samfunnsvitenskapelig bakgrunn, og har tidligere jobbet i Riksrevisjonen med forvaltningsrevisjon. Som fasilitator er hun spesielt opptatt av å spre god praksis, og å få til godt samarbeid på tvers av sektorer. Mathilde er assosiert partner i SoCentral, og en viktig samarbeidspartner i flere av våre utviklingsprosjekter.

976 39 762 / mathilde@kybri.no