Karin Lindgård

Karin er utdannet samfunnsviter og har lang erfaring som leder i offentlig sektor, sist som fungerende regiondirektør Husbanken øst. Hun har hatt strategisk lederansvar i både Oslo kommune og Husbanken, og har omfattende kunnskap om og kjennskap til kommuner på både strategisk (politisk og administrativt) og operativt nivå.

Styreverv: Generasjon M

416 48 313 / karin@socentral.no