Karin Lindgård

Partner

Karin er utdannet samfunnsviter og har lang erfaring som leder i offentlig sektor, sist som fungerende regiondirektør Husbanken øst. Hun har også hatt strategisk lederansvar i Oslo kommune. Karin leder vårt miljø for samfunnsinnovasjon, kommuneinkubatoren og er involvert i en rekke andre utviklingsprosjekter.

Styreverv: Generasjon M

416 48 313 / karin@socentral.no