Finn Kristensen Prosser

Driftsvansvarlig og miljøvert

Finn har en bachelor i Journalism, Communications and Politics fra Cardiff University. Han administrerer alle medlemskap hos SoCentral og er ansvarlig for den daglige driften i lokalene.

404 85 595 / finn@socentral.no