Cathrine Skar

Cathrine jobber med å utvikle prosjekter og eksperimenter som utforsker nye samarbeidsformer mellom offentlige og ikke-offentlige aktører. Hun har bakgrunn fra psykologi og har tidligere jobbet innenfor psykisk helsevern.

468 05 950 / cathrine@socentral.no