SoCentral ble etablert i 2012, av en psykolog, en ingeniør og en økonom som var lei av å høre alle snakke om behovet for å samarbeide mer på tvers av sektorer, uten at det faktisk skjedde noe. Da som nå var visjonen å bygge brede samarbeid for å utvikle løsninger på samfunnsproblemer. I denne serien sjekker vi inn med 10 personer som har vært viktige for etableringen og utviklingen av miljøet og selskapet, og ser både bakover og fremover. Her snakker vi med Aqeel som er leder for inkludering Norge. 

Hvem er du og hva jobber du med?
Jeg er leder for Inkludering Norge, en sosial entreprenør. Jeg har bodd i Norge i 10 år, og kom hit da jeg var 24. «Innvandrer» er et stort begrep, og jeg mener det er viktig å skille mellom flyktninger og innvandrere, og de som kom hit som barn. Disse gruppene har ikke nødvendigvis de samme utfordringene som en som kom hit som 25-åring. Jeg har selv vært gjennom en integreringsprosess, og basert på den erfaringen begynte jeg med Inkludering Norge. Tanken da jeg begynte var at det å gi innvandrere og flyktninger språk og jobb ikke er nok; Vi må gi dem verktøy som gjør at de med selvtillit kan takle relasjoner og situasjoner på jobb.

Vi starta med et teaterprosjekt, som etter hvert har blitt til det vi kaller «modul 1», der du lærer presentasjonsteknikker, kroppsspråk og å bli kjent med dine styrker. I «modul 2» samler vi de flerkulturelle deltakerne våre på en golfbane og vi lærer å spille golf.

Jeg personlig mener nettverk er veldig viktig, og Norges 180 golfklubber er et sted hvor det er lett å bygge nettverk. Det er lett hvis du kan de kulturelle kodene og språknyansene, fordi da kan du kommunisere bedre, få nye venner, og føle lokal tilhørighet der du bor. Jeg er selv golf coach, og har jobbet på 6-7 klubber, så da var det naturlig for meg å tenke på hvordan jeg kunne bruke denne arenaen for å åpne de samme mulighetene for andre.

Tilbakemeldinger vi får fra deltakerne er at de opplever bedre livskvalitet, de får nye venner og at de tar ansvar for sitt eget inkluderingsarbeid.

Aqeel - Golf

“Tanken da jeg begynte var at det å gi innvandrere og flyktninger språk og jobb ikke er nok; Vi må gi dem verktøy som gjør at de med selvtillit kan takle relasjoner og situasjoner på jobb.”

Hvordan kjenner du og vil beskrive SoCentral?
Jeg har vært medlem her siden 2017, og da jeg kom til SoCentral for fem år siden var idéen min teater og presentasjonsteknikker og å ta opp sosiale problemer på scenen. Jeg fikk så mange gode koblinger og råd og kurs her, så konseptet har blitt utviklet underveis.

De som jobber på SoCentral har alltid tid til medlemmene, og alltid en åpen dør for vi som ønsker å stikke innom med små og store utfordringer. Vi får alltid en hjelpende hånd og gode råd på veien, og de er støttespillere for oss.

Har SoCentral bidratt til at dere har fått til noe du ikke ville klart alene?
Jeg kom hit med en halvferdig idé om et teater-prosjekt, og skjønte fort at miljøet her handler om å dele ideer og spørre om hjelp når man trenger det. SoCentral har kurs og programmer, og jeg har vært med på mange av disse, og det har hjulpet meg å utviklet min kompetanse og å nå mine mål. De har bidratt med rådgiving, sparring og har fungert som mentor for meg.

Inkludering Norge er en sosial entreprenør, og det er jo SoCentral også, på en måte og det er lett for dem å forstå hverdagen til andre sosiale entreprenører. Jeg tror ikke jeg hadde oppnådd det samme uten SoCentral.

Hva er ditt beste SoCentral minne?
Det er et litt vanskelig spørsmål, fordi jeg har så mange gode minner herfra. Men, jeg husker spesielt godt en inkluderingsdag i 2019, da det handlet om hvordan kulturaktiviteter kan åpne andre sosiale muligheter. Da fikk jeg en mulighet av Marie og Mathilde til å pitche teaterprosjektet vårt for andre som deltok på inkluderingsdagene. Det var 17. oktober og jeg stod på SoCentral-scenen for første gang, og det var stort.

Jeg husker Marie og Mathilde satt bakerst, og det var min første presentasjon på SoCentral, og jeg tenkte at dette er et sted hvor må man bruke fint fagspråk som «koblinger og mentor og sparring». Så da jeg presenterte så jeg på Marie og Mathilde som av og til kikket og pekte diskret ned på noen notater de hadde, og da tenkte jeg «hva er det de gjør nå, har jeg gjort noe feil?» og jeg må innrømme at jeg var litt nervøs. Men det var nok bare kjøreplan for dagen, og jeg fikk presentert prosjektet vårt og invitert de som var der til forestilling. Det er et av mine beste SoCentral minner.

Tenk tilbake til 2012 og alle endringene som har skjedd. Kan du tenke litt høyt om de neste 10?
Jeg tror folk kommer til å være mer opptatt av å investere verdibasert fremover. For Inkludering Norge har vi vært flinke med å søke midler og tilskudd, vi har fått solgt litt også, men det meste av finansieringen er prosjektbaserte gaver. De neste ti årene ønsker jeg at Inkludering Norges tjenester skal være en permanent tjeneste i kommunene hvor vi har våre prosjekter. Golfklubber hvor vi har prosjektene våre som kun inkluderingsprosjekt for å hjelpe innvandrere har også begynt å kjøpe kurs av oss for etniske nordmenn. På den måten støtter de oss og vi får salg. Vi har også oppsving i kvinner, jenter og barn på våre kurs.

Inkludering Norge har gått fra å være en halvferdig idé til å bli en sosial entreprenør, så takk til SoCentral.

Aqeel fra Inkludering Norge

Nysgjerrig på å høre mer?

Kontakt oss i SoCentral eller send en mail til aqeel@inkluderingnorge.no