Er Danmark bedre på å ta vare og utvikle demokratiet sitt enn Norge?

28.april fra 9.00-10.15 får vi digitalt besøk av Danmarks ledende eksperter på demokratisk innovasjon og deliberativt demokrati. 

I 2018 holdt WeDoDemocracy sitt første borgerpanel, og har siden fasilitert en rekke kommunale og landsdekkende deliberative prosesser i Danmark,blant annet om hvordan en dansk kommune kan oppnå klimanøytralitet og unges deltagelse i kommunevalg. Johan Galster deler konkrete eksempler og resultater og gir oss et innblikk i hvordan Danmark jobber med demokratisk innovasjon og bruk av borgerpaneler og samlinger. 

Hvorfor er demokratisk innovasjon viktig for bærekraftsutviklingen?
Norge rangeres som verdens beste demokrati, men klima- og bærekraftsutfordringene er komplekse problemstillinger som vi ikke har klart å svare opp raskt og godt nok. I Norge er det vesentlige forskjeller i befolkningen både når det gjelder deltakelse i demokratiet, og tilliten til politikerne. Økt polarisering og ulik deltakelse gjør at vi ikke kan slå oss til ro med å være best i klassen. Det som ikke utvikles forvitrer. Internasjonalt vokser interessen for deltagende demokratiske prosesser raskt, og det testes stadig metoder for å bringe på banen  flere deler av befolkningen. 

We Do Democracy er Danmarks ledende eksperter på demokratisk innovasjon og deliberativt demokrati. We Do Democracy ble grunnlagt av Zakia Elvang og Johan Galster som sammen har over 30 års rådgivningserfaring på partnernivå innen ledelsesrådgivning, demokratiutvikling og bystrategisk kommunikasjon. We Do Democracy er medlem av paraplyplattformen Democracy R&D og del av et større nettverk av demokratiaktører som eksperimenterer med innovative demokratiformer.

Du kan lese mer om demokratisk innovasjon og borgerpaneler på demokratiskinnovasjon.no.

Fyll på kaffekoppen og bli med på SoTalk 28. april klokken 09-10.15 på Zoom – påmelding her

 

Ny SoTalk-serie om demokratisk innovasjon

Er vi rigget for å takle de store utfordringene foran oss, som for eksempel klimaendringene? Kan borgerpaneler være et svar? Denne våren vil vi videre utforske demokratiske innovasjoner sammen med forskere, praktikere og beslutningstakere i en digital arrangementsserie. Vi slipper navn og flere detaljer fortløpende. Påmelding kan du gjøre allerede nå:

  • 28. april kl. 09.00-10.15 på Zoom Påmelding
  • 24. mai kl. 19.00-21.00 på SoCentral, Øvre Slottsgate 3, Oslo Påmelding
  • 14. juni kl. 09.00-10.15 på Zoom Påmelding

Foto: Nabeeh Saman