Kan havene våre bidra til å reversere klimaendringene? Hva må vi gjøre for å løse de underliggende utfordringene, og hvilke forhold må vi skape for at havene skal kunne bygge seg selv opp igjen?

Torsdag 20. mai kl. 09.00-10.30 inviterer vi til fjerde og siste seminar i serien om regenerative praksiser som et svar på klima- og miljøkrisen. Så langt har vi samlet deltakere og eksperter fra over 27 land for å dele kunnskap om og diskutere regenerative praksiser innen både byutvikling og landbruk. 

Denne gangen vil vi se på havområdene våre. Kan vi reversere utviklingen med stigende temperaturer, økt forsuring og tap av biologisk mangfold? Vi ser på Det indiske hav for å utforske muligheter for handling, hvordan vi kan mobilisere folk med kunnskap og handlekraft, og presenterer noen eksempler på regenerative praksiser innen hav. 

Vi hører blant annet fra Vidar Helgesen, direktør for Nobelstiftelsen. Han har tidligere vært Norges klima- og miljøminister, og fram til januar 2021 var han Norges spesialrepresentant til FNs høynivå panel for en bærekraftig havøkonomi. Les mer om dette her:  www.oceanpanel.org

Du kan melde deg på den digitale SoTalken her

Medlemmer i inkubatoren kan se alle tidligere SoTalks her.

Denne SoTalk-serien holdes i samarbeid med Katapult Accelerator, cCHANGE, Sustainability Hub Norway (S-HUB), reNature, Bærekraftssenteret i Trondheim kommune, og Regeneration Mauritius.