Hvordan kan vi transformere måten vi lever på og samfunnet vi er en del av slik at vi holder oss innenfor tålegrensen til planeten vi bor på? Når vi må innovere, styre og handle i forhold til klimautfordringene, helse, arbeid, bolig og inkluderende lokalsamfunn, hva slags rammeverk skal vi bruke da?

Guardian-kommentatoren George Monbiot har sagt at Kate Raworths Doughnut Economics kommer til å endre verden. Dette fordi det er et rammeverk som endrer målet til økonomisk aktivitet fra vekst og kontroll til å møte menneskers grunnleggende behov innenfor tålegrensen til vår planet. Amsterdam er godt igang med å bruke modellen som et kart for transformasjon til en bærekraftig by.

Hva kan denne modellen bety for norske byer og steder?
Hvordan kan dette rammeverket tas i bruk og bidra inn i kommunenes omstillingsarbeid?

Doughnut Economics, eller smultringmodellen på norsk, har navnet fordi den er visualisert som en sirkel hvor den innerste sirkelen representerer det sosiale grunnlaget samfunnet må dekke for at innbyggere skal kunne leve gode liv (f. eks god helse, sosial likhet, likestilling, tilgang på mat, drikke og bolig, politisk frihet o.l.) Ytterlaget viser 9 parametere, utviklet av Stockholm Resilience Center, som samfunnet må holde seg innenfor for å ikke overskride planetens tåleevne. Det er altså i smultringen vi finner det reelt rettferdige og bærekraftige samfunnet.

Modellen handler om å se det indre og ytre laget i sammenheng, og samtidig se de ulike parametrene i sammenheng. Tilgang på mat og drikke skal ikke gå på bekostning av helse, og heller ikke på bekostning av naturen og biomangfoldet vårt. Når vi begynner å jobbe med å se helhetlig vil vi kunne dekke flere mål på en måte hvor samfunnet vårt blir sunnere både for innbyggere og planetens helse. 

Den 8. oktober hadde vi en digital SoTalk om smultringmodellen. Der hørte vi fra SoCentral-medlem Dina Hestad i cCHANGE, som ga en innføring i smultringøkonomien og hvordan et slikt rammeverk kan benyttes i en norsk kontekst. 

Byråd for finans i Oslo kommune, Einar Wilhelmsen, snakket om kommunens arbeid med omstilling til bærekraftig by. I et senere intervju med Klassekampen, trakk han fram smultringmodellen som en interessant tilnærming til økonomisk vekst.

Vi hørte også fra bærekraftsdirektør i Oslo Havns eiendomsselskap Hav Eiendom, Marie Indrelid Winsvold, som fortalte om hvordan de ønsker å utvikle Grønlikaia og Fjordbyen med doughnut-modellen som utgangspunkt.

Opptak av SoTalken er tilgjengelig for medlemmer i medlemsportalen vår. Du kan lese mer om våre medlemskap her.

Foto: cottonbro for Pexels