Velkommen til en digital SoTalk om smultringøkonomien som rammeverk for transformasjon: Med finansbyråd i Oslo kommune Einar Wilhelmsen, cCHANGE og HAV Eiendom

Torsdag 8. oktober
kl. 14-15
Zoom
Påmelding her

Hvordan kan vi transformere måten vi lever på og samfunnet vi er en del av slik at vi holder oss innenfor tålegrensen til planeten vi bor på? Når vi må innovere, styre og handle i forhold til klimautfordringene, helse, arbeid, bolig og inkluderende lokalsamfunn, hva slags rammeverk skal vi bruke da?

Guardian kommentatoren George Monbiot har sagt at Kate Raworths Doughnut Economics kommer til å endre verden. Dette fordi det er et rammeverk som endrer målet til økonomisk aktivitet fra vekst og kontroll til å møte menneskers grunnleggende behov innenfor tålegrensen til vår planet. Amsterdam er godt igang med å nedskalere modellen og bruker den som et kart for transformasjon til en bærekraftig by.

Hva kan denne modellen bety for norske byer og steder?
Hvordan kan dette rammeverket tas i bruk og bidra inn i kommunenes omstillingsarbeid?

Dina Hestad fra SoCentral-medlem cCHANGE gir oss en innføring i smultringøkonomien og hvordan et slikt rammeverk kan benyttes i en norsk kontekst. Dina har en doktorgrad i geografi og miljø fra Universitetet i Oxford med fokus på hvordan organisere og realisere transformasjoner mot regenerativ bærekraft i byer.

cCHANGE er en forsknings- og verdibasert bedrift som jobber for å skape de store skiftene i samfunnet for å nå klimamålene og samtidig skape levende og bærekraftige lokalsamfunn. De er medlemmer i SoCentrals samfunnsinkubator.

Vi får også høre fra Byråd for finans i Oslo kommune, Einar Wilhelmsen, som vil snakke om kommunens arbeid med omstilling til bærekraftig by; og bærekraftsdirektør i Hav Eiendom, Marie Indrelid Winsvold, som vil fortelle om hvordan de utvikler Grønlikaia og Fjordbyen med doughnut-modellen som utgangspunkt.

Som alltid vil det bli anledning til å stille spørsmål i chat.

Foto: cottonbro for Pexels