Innbyggerinvolvering, samskaping, co-creation og co-production – de er alle ulike måter det offentlige kan samarbeide med innbyggere og eksterne aktører på, men hvilke prosesser er aktuelle for hva?

Vi har så langt i år hatt flere digitale SoTalks om ulike demokratiske innovasjoner som borgerpanel, borgersamlinger og nye samarbeidsformer og partnerskapsmodeller. I desemberutgaven av SoTalk tar vi noen skritt tilbake og stiller spørsmålet hvorfor vi skal involvere, samskape, medvirke og samarbeide og hvordan vi gjennom å svare ut det kan finne ut av hvordan vi best kan gjøre det.

På SoTalk 3. desember 2020 hørte vi fra Linda Lundgaard Andersen. Hun er professor ved Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi og hun er professor i Læring, Social innovation og Evaluering ved Center for Socialt Entreprenørskab.

Hun har i mange år bl.a forsket på medvirkning, demokrati og paradigmeskifter i de nordiske velferdsmodellene og jobbet tett på kommuner og ideelle organisasjoner gjennom dette arbeidet.

Opptak av denne og andre SoTalker er tilgjengelig for medlemmer i medlemsportalen vår. Du kan lese mer om våre medlemskap her.

Foto: Kubrix