Klimarapporten 2021 konstaterte at klimaendringene ikke lenger er et mulig framtidsscenario, men at vi lever i dem akkurat nå. Med dystre fremtidsprognoser og irreversible endringer, satte rapporten en støkk i mange. Resultatene kan være nedslående, men kanskje viktigere understreker de viktigheten av å bruke tiden vi har nå, til å utvikle gode løsninger for fremtiden.

Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftsmål fungerer som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Blant bærekraftsmålene er det særlig et delmål som går hjem hos oss i SoCentral. Delmål 17.17 handler om systemiske spørsmål og parnerskap mellom flere interesser, med følgende ordlyd: «Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier»

17.17 modellen – en mulig løsning

Dette høres kanskje gjenkjennelig ut? Inspirert av Pådriv ønsker SoCentral å videreføre 17.17 modellen som et bidrag i veien mot en mer bærekraftig fremtid.

Vi gleder oss til å invitere til høstens digitale SoTalk-rekke med 17.17-modellen som tema. I første webinaret vil vi fortelle mer om modellen og hva som gjør den interessant for skalering. Her kan du blant annet høre fra Julia Lipton som er Head of Innovation i C40-nettverket.

Høstens første SoTalk blir onsdag 29. september kl 09:00 og påmeldingen er åpen!

 

Datoer for SoTalk: 17.17

  • 29. september kl. 09:00 – 10:15
  • 28. oktober kl. 14:00 – 15:15
  • 18. november kl. 14:00 – 15:15
  • 16. desember kl. 14:00 – 15:15