SoCentral får flere kloke hoder i 2021. Ragnhild Leine Grebstad er ny administrasjonskoordinator og Mathilde Blichfeldt Mjønes er ny assosiert partner. 


Ranghild har bakgrunn fra NHH og Innovasjon Norge og startet i SoCentral i januar.
– Jeg er imponert over miljøet som Socentral har bygget opp. Det blir spennende å bli en del av et miljø som jobber for en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Jeg ser på jobben som svært meningsfull og gleder meg til å komme i gang, sier Ragnhild.

SoCentral styrker sitt team av assosierte partnere
Mathilde Blichfeldt Mjønes har lenge samarbeidet med SoCentral gjennom sitt selskap Kybri. Hun er fasilitator og prosessleder med bakgrunn fra Riksrevisjonen og blir en del av Socentral som assosiert partner.
– Teamet i SoCentral jobber med bærekraftsmålene på en svært konstruktiv og handlekraftig måte, og de har et veldig sterkt tverrfaglig miljø. Prosjektene de jobber med, både som team og gjennom inkubatoren, er på både makro- og mikronivå, og fører til helt konkrete løsninger på ulike samfunnsutfordringer, sier Mathilde. 

Mathilde er allerede en del av teamet bak Inkluderingsdagene, og har jobbet mye med Pådriv.
– Jeg er stolt over å bli tettere knyttet til SoCentral som assosiert partner fra 2021, og gleder meg spesielt til å jobbe enda mer med sosial bærekraft i praksis, blant annet ved å videreutvikle inkluderingsdagene i og utenfor Oslo.

Fire assosierte partnere
Mathilde blir den fjerde assosierte partneren i SoCentral. Fra før er
Siri Warren , Sandra Skretting og Kjetil Kristensen tilknyttet som assosierte partnere, og utgjør viktige samarbeidspartnere i ulike prosjekter.