Fem kommuner med mot til å endre, har testet en ny måte å jobbe ut gode løsninger på komplekse utfordringer de står oppe i. Deltakerne gir tydelig uttrykk for høy nytteverdi av å delta i landets første Kommuneinkubator. 

“Kommuneinkubatoren har gitt oss mer lyst til å drive utviklingsarbeid og inspirert oss til å eksperimentere. Vi har også blitt kjent mer på tvers internt i bydel Nordre Aker. Det er veldig bra både for oss og for innbyggerne vi er til for”
Hanna Knoff, seksjonssjef, bydel Nordre Aker 

Asker, Meløy, bydel Nordre Aker/Oslo, Trondheim og Åfjord kommune/ Bygda 2.0 har vist at ulike kommuner med ulike problemstillinger og deltakere fra ulike sektorer, fag og nivå kan jobbe sammen for å utvikle nye løsninger i sine egne konkrete prosjekter.

“Kommuneinkubatoren har skapt spennende, om enn krevende møter mellom kommuner – et rom for å utvikle sammen, gode refleksjoner og nyttige verktøy” sier Adelheid Kristiansen, Kommunedirektør Meløy kommune. På bildet ser du hennes utsikt på siste samling i kommuneinkubatoren på Stokkøya.

Kommunene har gjennomført fire av fem innovasjonssamlinger digitalt, og har deltatt i veilednings-/oppfølgingsmøter mellom samlingene. De har også blitt med i SoCentral sitt nasjonale nettverk for samfunnsinnovasjon med tilgang til kompetanse, kurs og et nettverk av aktører som løser komplekse samfunnsutfordringer i hele Norge.

Inkubatorprogrammet har skapt resultater:

  • Bydel Nordre Aker har utviklet «Trehuset på Tåsen» en ny tjeneste til mennesker med nedsatt funksjonsevne som skal flytte fra barndomshjem til eget hjem.
  • Asker kommune er god i gang med utvikling og testing av en «kraftpakke» for innbyggerinvolvering 
  • Meløy kommune  har en ny tilnærming til utformingen av sin oppvekstplan. De involverer nå næringsliv, sivilsamfunn og  kommunen i hele sin bredde. 
  • Trondheim//Åfjord med Bygda 2.0  utvikler  “Bylandet” som har en  ambisjon om å utvikle en ny nasjonal politikk for økt samspill mellom by og land.

Ingrid Langklopp, partner og daglig leder i Bygda 2.0 AS som har vært en del av Trondheim/Åfjord teamet er tydelig på at de har fått mye ut av deltakelsen: 

“Kommuneinkubatoren har gitt oss tilgang og innsikt i en rekke nye verktøy, metoder og modeller som vi tar med oss i videre innovasjonsarbeid. Samtidig har vi hatt stort utbytte av nyttige foredragsholdere, og ikke minst god sparring med både inkubatorteamet og øvrige deltagere”

På bildet ser du Hogne Hareide i Lent stående, Per Johansen/rådmann Åfjord kommune sammen med Ingrid Langklopp, partner Bygda 2.0. 

Hva er egentlig Kommuneinkubatoren?
En inkubator er på godt norsk en rugekasse og brukes ofte om en arena eller et program som skal bidra til at noe nytt klekkes, og vokser fram – i dette tilfelle nye løsninger på til dels kjente komplekse utfordringer. Les mer om innholdet her

Kommunene har deltatt med hvert sitt lokale team på tvers av sektor/fag/nivå. Teamene har jobbet med egne innovasjonsutfordringer i et 10 måneders inkubatorprogram hvor de har støttet hverandre i å eksperimentere fram løsninger, lære og endre  – på tvers av kommunegrenser og faglige barrierer. Deltakerne fra de ulike kommunene har inspirert hverandre på tvers og fått større mot til å angripe komplekse utfordringer de må finne svar på i egen kommune.

Hva har rugekassen bestått av? 
Kommuneinkubatoren er utviklet og nå testet av SoCentral, i samarbeid med Lent.
– Vi har gitt operativ støtte i kommuneteamenes arbeid med prosjektene, og praktisk trening i bruk av innovasjonsmetodikk, innbyggerinvolvering, verktøy og eksperimentering som metode. Det har samtidig vært lagt stor vekt på erfaringsdeling, samskaping og utvikling av lederskap for å løse komplekse utfordringer, sier Karin Lindgård, prosjektleder i SoCentral for inkubatoren. 

Kommuneinkubatoren 2022
SoCentral og Lent starter opp neste inkubatorprogram i starten av 2022.  Med Kommuneinkubatoren  ønsker vi å bygge et miljø av kommuneteam som har vilje og evne til å angripe komplekse utfordringer som innovasjonsutfordringer, og lære gjennom å gjøre. 

Kommuner som har konkrete utfordringer/problemstillinger eller prosjekter som skal løses og er nysgjerrige på Kommuneinkubatoren 2022 kan ta kontakt med  Karin Lindgård / karin@socentral.no

Fotos: SoCentral, fra samling i kommuneinkubatoren på Stokkøya.