Riksantikvaren gir tilskudd på én million fordelt over to år til SoCentrals prosjekt Framtidens nabolagshus i fortidens bygg.  Nå inviterer prosjektet relevante nabolagshus til å delta. 

– Dette er et spennende prosjekt som skal skape gode møteplasser, og samtidig ta bedre vare på eksisterende bygg, sier assisterende riksantikvar Audun Skeidsvoll.

Prosjektet skal samarbeide medseks nabolagshus, og skal videreutvikle en byggeklossmodell, som er laget i samarbeid med NIBR ved Oslo Met. Modellen skal gjøre det enklere for lokale aktører å utvikle, drive og sette i stand slike hus. Arbeidet har bakgrunn i SoCentral sine erfaringer fra blant annet utvikling av Biermannsgården på Sagene i Oslo.

– Vi ser at det kan være vanskelig for nabolag eller frivillige å få til gode driftsmodeller, sier prosjektleder Stina Låstad i SoCentral. – Derfor ønsker vi å lage en åpen verktøykasse slik at ikke alle må finne opp hjulet hver for seg.

Kunnskapen og erfaringen fra prosjektet skal bli lett tilgjengelig for nabolag, frivillige og andre som skal drive og sette i gang egne nabolagshus.

Vil ha forslag til partnere
– Nå ønsker vi oss samarbeidspartnere i form at nabolagshus som vil delta, sier Låstad. – Det kan både være eksisterende hus eller prosjekter som er på beddingen. I tillegg ser vi etter andre samarbeidspartnere som har interesse av at en slik verktøykasse utvikles og driftes åpent.

Grendehus og lignende nabolagshus i byer og distrikter har i dag ofte uklare avtaler om drifts- og driveransvar. Disse bygningene har historisk hatt stor betydning for fellesskap og samhandling i lokalsamfunnene.

Gjenbruk og revitalisering
– Her ser vi at videreføring av den historiske bruken kan bidra til å møte de tilsvarende behovene som folk har i dag, sier Skeidsvoll.  – Samtidig vinner vi kontinuitet, ved at gjenbruk og revitalisering av historiske møteplasser fortsetter. Det gir en ekstra dimensjon til dialog og sosial bærekraft i lokalsamfunnene.

Ta kontakt på stina@socentral.no for mer informasjon