Riksantikvaren gir tilskudd på én million fordelt over to år til SoCentrals prosjekt Framtidens nabolagshus i fortidens bygg.  Nå inviterer prosjektet relevante nabolagshus til å delta. 

Lytt også til podcastepisoden om dette prosjektet med forsker ved OsloMet Gro Sandkjær Hanssen. Du finner podcasten vår Dette hadde jeg ikke fått til alene her, eller der du lytter til podcast.

Hva er et nabolagshus? Du har kanskje også hørt det omtalt som grendehus, velhus, bystue, samfunnslokale, eller bydelshus. Til felles har de at de er til for nabolaget, og skal samle folk, aktiviteter, frivillighet, og kanskje også kommunen eller andre aktører.

Stadig oftere ser vi også at denne typen hus blir et virkemiddel for å løse utfordringer i lokalsamfunnet, for eksempel i et område med arbeidsledighet eller andre levekårsutfordringer.

– Dette er et spennende prosjekt som skal skape gode møteplasser, og samtidig ta bedre vare på eksisterende bygg, sier assisterende riksantikvar Audun Skeidsvoll.

Prosjektet skal samarbeide med seks nabolagshus, og skal videreutvikle en påbegynt modell laget i samarbeid med NIBR ved Oslo Met. Modellen skal gjøre det enklere for lokale aktører å utvikle, drive og sette i stand slike hus. Arbeidet har bakgrunn i SoCentral sine erfaringer fra blant annet utvikling av Biermannsgården på Sagene i Oslo.

– Vi ser at det kan være vanskelig for nabolag eller frivillige å få til gode driftsmodeller, sier prosjektleder Stina Låstad i SoCentral. – Derfor ønsker vi å lage en åpen verktøykasse slik at ikke alle må finne opp hjulet hver for seg.

Kunnskapen og erfaringen fra prosjektet skal bli lett tilgjengelig for nabolag, frivillige og andre som skal drive og sette i gang egne nabolagshus.

Vil ha forslag til partnere
– Nå ønsker vi oss samarbeidspartnere i form av nabolagshus som vil delta, sier Låstad. – Det kan både være eksisterende hus eller prosjekter som er på beddingen. I tillegg ser vi etter andre samarbeidspartnere som har interesse av at en slik verktøykasse utvikles og driftes åpent.

Prosjektet etterspør:

–  Nabolagshus som har velfungerende driftsmodell og ønsker å dele erfaringer/bidra til å utvikle en modell til nytte for flere
–  Nabolagshus som trenger å utvikle en bærekraftig driftsmodell
–  Aktører/personer som har kunnskap om drift og utvikling av nabolagshus/tips til eksisterende kunnskap
–  Aktører som har interesse av at det utvikles mer kunnskap om bærekraftig drift av nabolagshus og ønsker å bidra til det langsiktige arbeidet

Grendehus og lignende nabolagshus i byer og distrikter har i dag ofte uklare avtaler om drifts- og driveransvar. Disse bygningene har historisk hatt stor betydning for fellesskap og samhandling i lokalsamfunnene.

Gjenbruk og revitalisering
– Her ser vi at videreføring av den historiske bruken kan bidra til å møte de tilsvarende behovene som folk har i dag, sier Skeidsvoll.  – Samtidig vinner vi kontinuitet, ved at gjenbruk og revitalisering av historiske møteplasser fortsetter. Det gir en ekstra dimensjon til dialog og sosial bærekraft i lokalsamfunnene.

Ta kontakt med stina@socentral.no eller les mer på prosjektets landingsside