Jobber du med å finne, utvikle og iverksette tiltak som kan bidra til bærekraftig utvikling og positiv endring i samfunnet? Tror du på at vi må jobbe på tvers av sektorer og fag for å lykkes?  Da må du kikke nærmere på miljøet for samfunnsutviklereSentralen i Oslo.

-Dette miljøet finnes fordi det er stort behov for at flere tar en aktiv rolle i utviklingen av nabolag, bydeler, byer, kommuner, fylker – og verden. Ved å jobbe skulder til skulder med dyktige personer som utfordrer dagens praksis, og utvikle løsninger sammen, så får vi til mer. Det er SoCentral sin klare overbevisning, og grunnen til at vi legger til rette for at samfunnsutivklere kan ha et felles miljø, sier partner i SoCentral, Karin Lindgård.

Så hvilken verdi ser medlemmene av å være en del av dette miljøet? Kristin Langnes, grunnlegger av SISU business setter ord på det på denne måten:

– Dette må være Norges kuleste miljø å være med i når du er interessert i samfunnsansvar. Det jeg liker veldig godt her er at det er et slags nåløye for å komme inn. Du må oppfylle noe av visjonen med kompetansen din. Det er en stor blanding av alder, kjønn, etnisitet, fag og bakgrunn og veldig høy faglig kvalitet her. Det er et sted hvor vi skal lære av hverandre og ikke konkurrere mot hverandre, og det gjør at veldig mange får det til.

Kristin Langnes (Foto: Svein Finneide)

Les mer om de ulike typene medlemskap her

– Å få lov til å være en del av SoCentral er perfekt
for oss. Her er det engasjement og kompetanse rundt viktige samfunnsspørsmål, og her sitter et fellesskap som kan hjelpe våre elever og studenter videre med sine prosjekter. I tillegg lærer vi som jobber i Ungt Entreprenørskap Oslo mye av de andre medlemmene på SoCentral. I miljøet får vi innsikt i problemstillinger og temaer som vi kan ta med oss videre ut i skolen og i høyere utdanning.

Ungt Entreprenørskap Oslo

Les mer om de ulike typene medlemskap her

Mange flere må ta ledelse
-Vi opplever stadig vekk i møter at “alle” er enige om at “noen må gjøre noe”, men at det så ikke skjer noe fordi ingen opplever at de har mandat til å ta tak i sammensatte utfordringer. Samtidig vet vi at alle de store utfordringene vi har for tiden er sammensatte. Vi har et mål om at det blir mange flere som tar initiativ og ledelse i slike prosesser og ønsker flere samfunnsutviklere velkommen i miljøet, sier Karin Lindgård.

Karin, hva er din oppfordring til alle som vil sette fart på utviklingen i 2024?

– At enda flere tar del i samfunnsutviklingen, både som ansatt og innbygger. Vi trenger flere som er nysgjerrige, våger å bli med, vil bruke sin kompetanse i samarbeid med andre for å utvikle et mer bærekraftig samfunn. Kanskje er 2024 året der vi begynner å spørre hverandre om du også er en samfunnsutvikler?