Zuccarellostiftelsen søker aktivitetsansvarlig til Håkkihoder Grüner.

Avhengig av søkers ønsker og kvalifikasjoner er dette en 50-100% stilling i 7 måneder, med stor mulighet for forlengelse.

Det kan være aktuelt å kombinere stillingen i Zuccarellostiftelsen med et engasjement som trener og/eller skøyteskoleansvarlig i Grüner Hockey, gjennom et separat ansettelsesforhold i Grüner Hockey.

Håkkihoder Grüner startet opp høsten 2021. Håkkihoder tenker nytt rundt hvordan vi rekrutterer og inkluderer barn i organisert idrett. Vår ambisjon er å gi alle barn mulighet til å delta i idrett. Håkkihoder tilbyr gratis skøytetrening i Aks-tiden for barn på 2.-4 trinn i bydel Grünerløkka. Sesongen 2021/2022 deltok 260 barn på ukentlige treninger i Grünerhallen. Nå ser vi frem til ny sesong. Håkkihoder har prosjektstøtte frem til 2025. Håkkihoder Grüner er et samarbeid mellom Zuccarellostiftelsen, Norges Ishockeyforbund, Grüner Hockey, Lakkegata skole, Grünerløkka skole og SoCentral. Prosjektet støttes av Bufdir, Sparebankstiftelsen DNB, Anthonstiftelsen og Stenshagen invest.

Vi ser etter en som kan bidra til å planlegge og gjennomføre et skøyteaktivitetstilbud for barn. Vedkommende vil arbeide tett med Stig Johansen, sportslig leder i Håkkihoder.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å planlegge og gjennomføre et aktivitetstilbud med hovedvekt på ishockey for barn i 2.-4. trinn i bydel Grünerløkka. Aktiviteten skal gjennomføres i Aks-tiden (kl. 13.30-16.30), mandag-torsdag.
 • Bidra til å lose deltakere i Håkkihoder videre til annen organisert idrett.
 • Bidra til at ishallen blir et hyggelig sted å være for barn og unge.
 • Veilede og følge opp hjelpetrenere på is.
 • Avhengig av søkers ønsker og kvalifikasjoner kan det være aktuelt å kombinere stillingen i Zuccarellostiftelsen med en stilling i Grüner Hockey. I et slikt todelt ansettelsesforhold vil vedkommende eventuelt få treneransvar for Grüners aldersbestemte lag og/eller skøyteskole.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til ishockey og gode skøyteferdigheter er et krav. Erfaring som barneidrettstrener er en stor fordel.
 • Utdannelse/erfaring innen pedagogikk og/eller idrett.
 • Solid erfaring med å planlegge og gjennomføre aktiviteter for barn.
 • Gyldig politiattest må fremlegges.

Personlige egenskaper:

 • Sterkt engasjement for barneidrett.
 • Trygg og tydelig voksenperson som kan bidra til at barna får en positiv opplevelse på is.
 • Utpreget lagspiller med gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å være med å gi flere hundre barn skøyteglede, mestringsfølelse og en trygg inngang til organisert idrett.
 • Muligheten til å være med å utvikle nye former for samarbeid mellom skole, idrettslag og frivillighet.
 • Muligheten til å være med å bygge en åpen og inkluderende ishockeykultur.
 • Mulighet for betalt trenerutdannelse.
 • 50-100% prosjektstilling i 7 måneder. Stillingsbrøken blir vi enige om. Det er store muligheter for forlengelse av stillingen.
 • Lønn etter avtale.
 • Oppstart 19. september.

Søknadsfrist: 22. juni.

Søknad og CV sendes til froy@hakkihoder.no

Spørsmål om stillingen eller prosjektet rettes til:

Stig Johansen, sportslig leder Håkkihoder, stig@hakkihoder.no. Mob: 911 52 375

Frøy Lode Wiig, prosjektleder Håkkihoder, froy@hakkihoder.no. Mob: 922 50 219.