Med Building Communities har BBC har laget en serie som viser at det er mulig å kombinere kvalitet, rimelig pris og sosial og miljømessig bærekraft.