– Gjennom medlemskapet i samfunnsinkubatoren til SoCentral har vi fått helt andre perspektiv og koblinger til miljøer som utfyller våre prosjekter, det er koblinger vi ellers ikke ville fått, sier rektor Stine Jeppesen på Vika Videregående skole i Oslo.

Vika videregående skole har brukt sitt medlemskap i SoCentral til å gjennomføre en workshop der alle medlemmer av samfunnsinkubatoren var invitert inn.

-Det var svært motiverende og nyttig å møte andre medlemmer med overlappende interessefelt. Det som var spesielt fint var at vi dermed fikk helt andre perspektiver på prosjektet vårt, perspektiver som ikke ellers hadde blitt tilgjengelige for oss. Videre fikk vi gjennom workshopen flere mulige samarbeidspartnere som vi har gjensidige interesser med. Det var super støtte fra SoCentral hele veien, hvilket bidro til at workshopen ble vellykket, sier rektor Stine Jeppesen.

Vika videregående skole er en helt ny skole i Oslo. Rektor Stine Jeppesen og assisterende rektor Margaret H. Sundsteigen, har blitt medlem i SoCentral sin inkubator for å bruke miljøet til å stifte partnerskap med aktører som jobber med bærekraft, demokrati og medborgerskap og helse og livsmestring.

– Vika VGs ønsker å koble læringsarbeidet på samfunnet, slik at vi kan tilby elevene perspektiver og erfaring med reelle oppgaver og utfordringer. Å bruke denne måten for å koble skolen på reelle oppgaver og utfordringer er absolutt interessant for mange skoler, fortsetter Jeppesen.  

De siste månedene har SoCentral fått en rekke nye medlemmer i samfunnsinkubatoren. Fra hjemmekontorene blir det lagt til rette for utvikling og koblinger i miljøet med digitale workshops og arrangementer.

– Selv om man akkurat nå ikke trenger et “bortekontor” så trenger alle et miljø. Et medlemskap i Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon gir muligheten til å samarbeide, utvikle, og dele ideer og kunnskap på tvers, enten du jobber i offentlige sektor, en etablert virksomhet, eller starter for deg selv, sier Sofie Furu, inkubatorleder. 

Les mer om samfunnsinkubatoren og digitalt medlemskap her.

Foto: Kubrix og Vika VGS