Ønsker du å være med på å skape løsninger for et mer inkluderende samfunn? meld deg på her.

Arrangementet er gratis og streames digitalt den 15. september. Hva er Impact Challenge? Impact Challenge er et årlig innovasjonsprogram i tre faser med mål om å generere nye, realiserbare løsninger på presserende samfunnsutfordringer. Med innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning som verktøy arbeider vi frem nye løsninger i samarbeid med dem som kjenner utfordringene aller best.

Untitled.png

Fase 1 er åpen for alle, og vi håper så mange som mulig ønsker å være med for å få dypere forståelse for hvilke barrierer vi står overfor. Fase 2 er en innovasjonscamp som i år arrangeres i tre byer, og fase 3 er et inkubasjonsforløp der utvalgte oppstartsbedrifter kan søke om å bli med.

Impact Challenge er utviklet og gjennomføres i regi av Social Impact Lab, tidligere Impact Hub Bergen. I år skaleres programmet for første gang til nasjonalt nivå, og vi er med som samarbeidspartnere som representanter for Oslo. Andre samarbeidspartnere er Impact Hub Agder (Arendal) og Bølgen Bærekraftsenter (Kristiansand). Programmet realiseres med støtte fra Impact Challenge sine hovedpartnere Bergen Kommune, Vestland Fylkeskommune, Kavlifondet, Innovasjon Norge og Sparebanken Vest.

Banner epost kopi.png

Årets tema – Mangfoldets muligheter

Et rettferdig og inkluderende samfunn kjennetegnes gjerne ved hvordan de mest sårbare blir behandlet. Målet må være et samfunn som er bygget på demokratiske prinsipper og som fremmer raushet, toleranse, ytringsfrihet og meningsmangfold. Det skal være plass til alle, og vi skal legge til rette for at alles ressurser blir brukt på en meningsfylt og samfunnsnyttig måte. Ved å sikre at alle har mulighet for aktiv deltakelse i aktivitet, arbeid og utdanning, bidrar vi samtidig til en sunnere folkehelse og ivaretar et inkluderende samfunn.

Mangfold i samfunnet må behandles som den viktige ressursen det er, for det er nettopp gjennom våre ulike perspektiver vi gjerne finner selve nøkkelen til god innovasjon. Samskaping og brukermedvirkning er viktig i utforming av tiltak og tjenester, og et sterkere fokus på tverrfaglige og inkluderende innovasjonsprosesser vil bidra til at tjenestene bedre imøtekommer reelle behov. Sosiale entreprenører kan være viktige bidragsytere for realisering av nye løsninger og etablering av virksomheter som inkluderer sårbare grupper i meningsfull aktivitet eller tilrettelagt arbeid.

 

(Foto: Kubrix)