De siste ukene har NRK og Oppsynsmannen vist oss at vi ikke klarer å ta vare på den dyrebare naturen vår. På tross av gode intensjoner og planer blir den bygget ned, bit for bit. 

Hvordan skal vi klare å løse dette?

Det er kommunene som har ansvaret for arealplanleggingen og oppfølgingen av planer. Men å ivareta naturen vår er også et felles ansvar. Både utbyggere, innbyggere, lokalt næringsliv, organisasjoner, rådgiverselskaper, kommunale planleggere og ikke minst lokalpolitikere kan bidra til at vi klarer dette. 

I vår lanserer Miljødirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet en helt ny, digital kunnskapsarena for klima og natur i planlegging.

SoCentral har vært med i å utvikle kunnskapsarenaen, og fra og med mars kan både planleggere og andre som har muligheten til å bidra, følge med på webinarer om hvordan vi kan ivareta både naturmangfold, utslippskutt og klimatilpasning gjennom smarte grep i den kommunale planleggingen. 

Her vil vi både se eksempler på gode løsninger fra hele landet, få vite hvilke rammer lover og regelverk setter, og hvilke muligheter det gir for naturen vår. I tillegg får deltakerne stille spørsmål til Miljødirektoratet, Kommunal- og distriktsdepartementet og andre eksperter.

Her er alle de kommende temaene for kunnskapsarenaen i 2024:

  1. mars: Hvordan ta hensyn til natur/naturmangfold i planarbeid 
  2. april: Hvordan redusere klimagassutslipp gjennom planarbeid 
  3. april: Hvordan bruke planarbeidet til effektiv klimatilpasning 
  4. mai: Synergier og målkonflikter, natur og klima i planarbeid 
  5. september: Planrevisjon og planvask 
  6. oktober: Arealregnskap, naturregnskap og klimagassregnskap 
  7. november: Medvirkning og involvering i planarbeid 
  8. november: Kommunesamarbeid for klima- og naturhensyn i plan 
  9. desember: Lag beslutningsgrunnlaget for klima- og naturhensyn 

Deltakelse er helt åpent og gratis. Les mer og meld deg på hos Miljødirektoratet: www.miljodirektoratet.no/kunnskapsarena

Det første digitale seminaret den 5. mars tok for seg planstrategien.

Alle kommuner skal i løpet av det kommende året lage en ny planstrategi, der de bestemmer hvilke planer kommunen vil trenge i den kommende perioden. Hvordan kan de bruke arbeidet med denne til å ivareta natur og klima?