Hva kjennetegner virkningsfulle samarbeid?

2.desember arrangerer vi Nordisk inkluderingsdag på Voksenåsen. Der vil vi løfte frem eksempler på kraftfulle samarbeid med særlig fokus på å nå bærekraftsmål nummer 10; mindre ulikhet. Vi vil se på hva som kjennetegner gode samarbeid på tvers av landegrenser, fagområder og privat, offentlig og frivillig sektor.

Det er mulighet for å delta både digitalt (gratis) og fysisk (billettpris 150 kr som inkluderer buss t/r Voksenåsen, kaffemat og middag).  Meld deg på

På programmet står…

11.00                 Buss fra Majorstuen

Fra 11.30           Kaffe og registrering for fysiske deltagere på Voksenåsen

12.00                 Pålogg for digitale deltagere

12.05 – 12.15    Velkommen og praktisk info

12.15 – 12.25    Innsjekk deltagere

12.25 – 12.40    IT-Guide SE

12.40 – 12.55    Vintage Baby NO

12.55 – 13.05    Pause

13.05 – 13.20    Rapolitics DK

13.20 – 13.35    Pådriv Stavanger: Ungt borgerpanel NO

13.35 – 14.35    Fika (lunsj)

14.35 – 15.20    Gruppediskusjoner/workshops

15.20 – 15.30    Pause

15.30 – 16.00    Samling i plenum, spørsmål og refleksjoner

16.00                 Digital avslutning

16.00 – 17.00    Middag for deltakere på Voksenåsen

Ca. 17.15           Retur buss Majorstuen

Velkommen!

NB! Vi gjør oppmerksom på at den pågående pandemien kan føre til endringer i program og/eller gjennomføringen av arrangementet. 

Om Nordisk inkluderingsdag

Nordisk inkluderingsdag er et samarbeid mellom SoCentral, Kybri, Voksenåsen og Reach for Change. Voksenåsen (Senter for svensk-norsk samarbeid) er Norges nasjonalgave til Sverige og har et rikt program innen samfunn, språk og kultur. Hvert år bringer Voksenåsen nordiske nyskapende og profesjonelle aktører til Norge, som et ledd i å styrke nordisk samhold og utvikling. Voksenåsen ligger fantastisk til på Oslos tak, og Nordisk inkluderingsdag er i ferd med å bli en førjulstradisjon med snøtunge graner, utsikt over lysene fra byen, og svensk fika foran peisen. Les mer på www.voksenaasen.no/nasjonalgaven