Dette er et kurs for deg som er opptatt av sosial verdiskaping. Kurset gir en innføring i verktøyet SoImpact*, hvordan du kan identifisere relevante måleindikatorer for sosial verdiskapning i prosjektet ditt, og hvordan du bruker disse til å måle og styre prosjektet for å oppnå ønsket effekt. 

Verktøyet SoImpact egner seg for alle typer prosjekter, samarbeid og initiativ som skal løse en samfunnsutfordring. Kurset er relevant for alle som er opptatt av sosial verdiskapning, det være seg i en kommune, i en frivillig organisasjon, eller en privat virksomhet.

Du vil få en innføring i:

  • SoImpact-metoden og verktøyet
  • å sette mål
  • identifisere og lage indikatorer
  • måle sosiale resultater
  • virkninger og effekter av prosjektets aktiviteter
  • planlegge og strukturere prosjekter som skal gi sosiale resultater
  • vurdere hvilke aktiviteter prosjektet bør inneholde

Varighet
3 timer

Neste åpne kurs
Fredag 05.06.2020 kl 09.00 – 12.00

Påmelding her. Kurset har 10 plasser, og fylles opp fortløpende.

Har du spørsmål? Kontakt kursholder Håkon Iversen, hakon@socentral.no

Kursavgift åpent kurs
For medlemmer i SoCentral: gratis
Andre: kr. 1.500 eks. mva. pr. person

Kurs for kommuner og virksomheter
Eget kurs for kommuner og andre virksomheter med tilpasset innhold tilbys etter avtale. 

 

Omtale av kurset fra Hanne Jensen Mohn i Larvik kommune

Kurset var lærende og ikke minst motiverende å delta på!

Alle deltakerne mente at SoImpact er et intuitivt verktøy, som blir verdifullt og viktig i prosjektet fremover.

Verktøyet vil hjelpe oss med å prioritere og strukturere målgruppene, spesifisere aktiviteter og finne egnede måleindikatorer for de spesifikke gruppene. Akkurat det vi trenger nå.

*SoImpact- verktøyet er åpent tilgjengelig på https://app.soimpact.no. Før du begynner å bruke verktøyet, anbefaler vi at du leser deg gjennom veilederen for SoImpact, sånn at du vet hvilke steg du skal gjennom. SoImpact eies av SoCentral og er utviklet i samarbeid med Appresso, med finansiell støtte fra bl.a. KS og Husbanken.

Foto: Jungwoo Hong on Unsplash