Istedenfor å avlyse de planlagte arrangementene dine er det fullt mulig å gjøre dem digitale. Du kan samle både 10, 50 og 100 personer til meningsfulle og produktive møter og samtaler. Det krever god planlegging og uttesting. I dette kurset deler vi noen av de viktigste innsiktene og metodene du trenger for å holde gode digitale workshops og arrangementer. 

Metodene er basert på 8 år med praktisk erfaring i å utvikle samarbeid og dialog som skaper resultater. Vi har nå tilpasset metodene til å fungere i digitale flater, og har de siste ukene gjennomført digitalt seminar med 70 deltakere, og flere workshops med 20 til 30 deltakere. De som deltar melder tilbake at arrangementene både er sosiale, effektive og fører til like gode resultater som en fysisk workshop. 

SoCentral ønsker å dele kunnskapen vi utvikler, og tilbyr nå  kurs for deg som ønsker å samarbeide bedre digitalt. 

I dette kurset lærer du om:

  • hvordan du kan lage en god kjøreplan for en digital workshop 
  • ulike roller som må fylles for å gjennomføre, og arbeidsfordelingen mellom dem
  • hvordan du kan forberede, organisere og følge opp gruppearbeid
  • enkle metoder og øvelser for å sikre deltakelse og engasjement
  • digitale kjøreregler for både deltakere og arrangører, slik at tekniske utfordringer ikke kommer i veien
  • enkle digitale arbeidsverktøy som kan kombineres med digitale workshops (f. eks Google Docs, Padlet, osv.)
  • Du vil også få tilgang på maler og eksempler på kjøreplaner og kjøreregler

Vi bruker Zoom. Det er mulig å bruke prinsippene fra kurset til å planlegge og gjennomføre arrangementer i andre verktøy, men selve øvelsene vil gjennomføres i Zoom. 

Varighet:

2 timer

Datoer:

30.juni (10-12)

Påmelding her. Kurset har 12 plasser, og fylles opp fortløpende – kun ledige datoer vises i påmeldingen.

Har du spørsmål? Kontakt kursholder Sofie Furu, sofie@socentral.no

Kursavgift:

Åpne kurs:
For medlemmer i SoCentral: gratis
Ideelle og frivillige virksomheter: kr 850,00 kr eks. mva. pr. person
Andre: kr. 1 250 eks. mva. pr. person

Eget bedrifts/organisasjonskurs med tilpasset innhold:

Etter avtale 

 

(Foto: John Schnobrich on Unsplash)