Vi søker kommuner som vil løse samfunnsutfordringer sammen med andre.

Kommuneinkubatoren er et operativt kursprogram med fokus på at vi må eksperimentere mer, involvere mer og bidra til at vi tar i bruk det vi allerede vet. Hver enkelt kommune tar med en problemstilling eller prosjekt det er vedtatt at de skal jobbe med, og får støtte til å eksperimentere, utvikle og teste løsninger sammen.

Første runde av Kommuneinkubatoren ble gjennomført i fjor, og vi tar med oss alle erfaringene og det vi har lært i en ny runde med oppstart 1.kvartal 2022. I fjor hadde vi med oss Bydel Nordre Aker i Oslo kommune, Trondheim/Åfjord, Meløy og Asker kommune som deltakere.

“Kommuneinkubatoren har gitt oss tilgang og innsikt i en rekke nye verktøy, metoder og modeller som vi tar med oss i videre innovasjonsarbeid. Samtidig har vi hatt stort utbytte av nyttige foredragsholdere, og ikke minst god sparring med både inkubatorteamet og øvrige deltagere.”

– Ingrid Langklopp, partner og leder i Bygda 2.0 (Trondheim/Åfjord)

Les mer om fjorårets program og deltakernes tilbakemeldinger.

 -Nå inviterer vi flere kommuner som søker samarbeid for å løse sine problemstillinger. I tillegg til utvikling av eget prosjekt vil kommunene få tilgang til kunnskap og ideer, og koblinger til blant annet miljøer som Lent, Pådriv og SoCentral sine over 200 medlemmer som jobber med samfunnsinnovasjon, sier Karin Lindgård, ansvarlig for Kommuneinkubatoren fra SoCentral.

Hva får kommunene?

 • Utvikle, teste og skalere nye løsninger, modeller og samarbeidsformer på sin problemstilling
 • Kunnskap om, og tilgang til, løsninger som er prøvd ut i andre kommuner og byer, nasjonalt og internasjonalt
 • Økt kunnskap om nye samarbeidsformer
 • Bygge kompetanse på å lede og gjennomføre innovasjonsprosesser i praksis
 • 3 plasser på Lents prosesslederstudie
 • Praktisk erfaring med bruk av verktøy, metoder og modeller innenfor eksperimentering, entreprenørskap og samskaping
 • Styrket medarbeidere på både strategisk og operativt nivå i å påvirke endring og stå i kontinuerlig omstilling
 • Bygd kompetanse for å håndtere komplekse samfunnsutfordringer på individ, gruppe og organisasjonsplan
 • Dedikert tid til en kompleks problemstilling som krever innsats over tid for å løses

Kommunene blir inkludert i verdifulle nettverk og få tilgang på aktuelle arenaer

 • Medlemskap i Inkubator for Samfunnsinnovasjon (miljø for sosiale entreprenører, frivillige- og ideelle organisasjoner, offentlige aktører
 • Pådriv, nettverk for bærekraftig by- og stedsutvikling  (Oslo, Trondheim og Stavanger  88 partnerbedrifter  og ca 600 personer)
 • Inkluderingsdagene, en bredde av fagmiljøer som jobber med inkludering i Oslo, Østfold og Rogaland (ca 500 personer)
 • Lent hub – praksis- og fagnettverk for prosessledere (Lent trener 500-1000 ledere i året i prosessledelse)

Kontakt gjerne Karin Lindgård, partner i SoCentral, for en uforpliktende prat om programmet: 416 48 313 / karin@socentral.no.