Matsikkerhet, bærekraftig produksjon og distribusjon av mat er en sentral utfordring for byer og steder i hele verden, og covid-19 krisen har vist oss hvor aktuell denne utfordringen er.

Verdensbanken rapporterte nylig at mange land er sterkt bekymret for svekket matsikkerhet som følge av brudd og usikkerhet i den globale distribusjonen av mat.  McKinsey Global Institute og en rekke andre aktører peker også på at klimaendringer vil skape store utfordringer for dagens matsystemer. FNs miljøprogram fremhever at utvikling av et mer bærekraftig landbruk er avgjørende for å nå klima-og bærekraftsmålene. Flere land setter i gang initiativ for å holde landbruket i gang og sikre innbyggerne tilgang til mat, og det er liten tvil om at vi må tenke nytt om eksisterende strukturer og løsninger i systemene vi har for å produsere og distribuere mat. 

Katapult og SoCentral vil nå utforske hvordan dette kan skje i praksis. I 2021 starter vi et innledende arbeid med mål om å bygge Regeneration Mauritius. En regional arena for test og demonstrasjon av fremtidens bærekraftige matsystemer. En arena som tiltrekker seg eksperter, teknologikompetanse, investorer, innovative virksomheter og gründere med gode idéer og verdier. En arena der nye løsninger utvikles og testes ut i sammenheng, med ambisjon om regional og global skalering.

Hvorfor har vi valgt Mauritius? Øya på Afrikas østkyst importerer opp mot 80 % av eget sitt behov for matvarer, og er derfor særlig eksponert for utfordringer innen matsikkerhet og produksjon. Som følge av covid-19 er landet nå motivert for å tenke nytt og gjøre noe med dette. Mauritius har en god geografisk plassering for å være et test- og demontrasjonsland i sin region. Som en øystat i det indiske hav har de 1,3 millioner innbyggerne tette koblinger til både Afrika, Europa og India. Mauritius er et relativt lite land med et robust demokrati, sterke språkkunnskape, høye utdanningsnivåer,stor privat sektor og en robust finanssektor. En rekke møter med både private, offentlige og ideelle organisasjoner de siste 18 månedene har vist oss at det finnes både vilje og interesse for å utvikle et regionalt senter for innovative, teknologidrevne og bærekraftige matsystemer. 

Vi starter opp arbeidet for fullt i januar 2021, når Thomas Berman, daglig leder i SoCentral, flytter til Mauritius. I samarbeid med ressurser fra Katapult og SoCentral, vil han jobbe med å mobilisere nasjonale og internasjonale partnere innen næringsliv, forskning og sivilsamfunn i oppstarten av Regeneration Mauritius.  Dette Pådriv-inspirerte partnerskapet har som mål å bygge et økosystem for innovasjon, teknologi og bærekraft som kan utvikle fremtidens matsystemer. Thomas vil også lede arbeidet med å bygge opp Katapult Accelerator-programmer for oppstartsbedrifter. Et viktig element i å bidra til å få frem løsninger som kan forbedre verdens matsystemer. 

Inn i prosjektet vil Thomas ta med seg innsikt og erfaring fra flere år i SoCentrals utviklingsprosjekter innen nye partnerskap, systeminnovasjon og samarbeid – deriblant arbeidet med Pådriv. Katapult har med seg erfaringer fra å utvikle og støtte teknologidrevne oppstartsselskaper som vil endre verden. Sammen skal vi utvikle en infrastruktur hvor folk, lokalsamfunn og selskaper kan samarbeide om å skape, teste og skalere bærekraftige løsninger som gir bedre og mer robuste matsystemer for alle. 

Les mer her: Regeneration Mauritius

Kjenner du noen vi bør snakke med om dette? Kontakt Thomas Berman

Foto: Farmcity