Biermannsgården, en eiendom fra 1700 tallet midt i hjertet av trehusbebyggelsen på Sagene i Oslo, får over 7 millioner kroner til istandsetting av Sparebankstiftelsen DNB.

Jubelen var stor da Sparebankstiftelsen kom på overraskelsesbesøk og offentliggjorde tildelingen på nabolagsmiddag i Biermannsgården denne uken.

– Dette bidrar til å sikre et unikt kulturminne og er veldig positivt for det videre arbeidet med å utvikle stedet til en inkluderende møteplass for barn og unge. Vi skal jobbe for å utløse ytterligere finansiering slik at både bygg og parkanlegg kan istandsettes, og åpnes enda mer for bruk, strålte Fredrik von Krogh Monclair, styreleder i De Biermannske legater.

Kinderegg
Biermannsgården var Oslos første yrkesskole og i legatets formål er å fremme tilbud til barn og unge, eller til «ungdoms utvikling og studier» som det heter. I over ett år nå har legatet, sammen med det ideelle selskapet SoCentral, jobbet sammen med nabolaget og barn og unge for å finne ut hvordan dette kan bli et inkluderende, urbant grendehus. Pilotprosjektet har vært finansiert av Sparebankstiftelsen.

Les mer om arbeidet og hva piloten består av her.

– Vi ønsket å støtte dette initiativet fordi dette er en unik eiendom med stort potensial, som representerer viktig kulturarv. Samtidig vil stedet kunne fylle et behov for en åpen møteplass, og bidra til at kommende håndverkere får lære om istandsetting av kulturminner, sier Linn Cathrine Lunder, leder for Nærmiljø og kulturarv i Sparebankstiftelsen.

Kompetanse til kommende generasjon håndverkere
Det er et mål for istandsettelsesprosjektet at det skal bidra til at neste generasjons håndverkere får kompetanse på hvordan behandle og istandsette gamle bygg.

– Vi vil samarbeide tett med dyktige fagfolk som ser verdien av å sette av tid til kompetanseoverføring, sier styreleder Monclair.

Oslos Byantikvar, Janne Wilberg, er også svært positiv til tildelingen:

– Dette blir vern gjennom bruk. Biermannsgården representerer viktig kulturhistorie knyttet til arbeidermiljøet ved Akerselva. Å istandsette eiendommen og åpne den for mer bruk er helt i tråd med formålet til legatet og byggenes historiske bruk, kommenterer Wilberg.

Vil ha med flere på laget
Med tildelingen fra Sparebankstiftelsen er legatet nå over ⅔ på vei til å fullfinansiere istandsetting av hus og hage.

– Vi har søkt både Byantikvaren og stiftelsen UNI, og vi håper at andre aktører som har interesse av at dette stedet ivaretas og utvikles vil bidra, slik at vi kan skape et varig og godt tilbud her, avslutter Monclair.