SoCentral ble etablert i 2012, av en psykolog, en ingeniør og en økonom som var lei av å høre alle snakke om at man må samarbeide mer på tvers av sektorer, uten at det faktisk skjedde noe. Da som nå var visjonen å bygge brede samarbeid for å utvikle løsninger på samfunnsproblemer. I denne serien sjekker vi inn med 10 personer som har vært viktige for etableringen og utviklingen av miljøet og selskapet, og ser både bakover og fremover. Her snakker vi med Ida Skjerve og Helle Rødahl.

Hvem er dere og hva jobber dere med?
– Jeg heter Helle og jeg er prosjektleder i Søndre Unlimited, som bistår lokale ildsjeler som ønsker å bygge et sosialt entreprenørskap av ideen sin. Tidligere har jeg jobbet som samskaper i NAV i Nordre Follo. Jeg har jobbet masse med Ida som jeg pleier å kalle for tvillingen min.

– Og jeg heter Ida og jobber som fellesskaper i Nordre Follo kommune. Jeg er blant annet programleder for delprogrammet “Innbyggerløftet”. Vi har mye samarbeid med sosiale entreprenører, innbyggere og næringsliv i større eller mindre grad. Der jobber vi med å få til samarbeidsavtaler og hvordan vi skal få til bedre

Helle og Ida har også startet sin egen forening som heter Utafor boksen. Det er et fellesskap der man utvider nettverket sitt, utvikler egne ideer og finne nye veier til jobb eller utdanning. Målet er å knytte folk på kryss og tvers, unngå dobbeltarbeid og at kompetanse blir ubrukt.

Bred kompetanse
–  Selve gevinsten, slik jeg opplever det, med å være medlem i SoCentral er at man får belyst utfordringer fra ulike ståsteder. Her sitter det folk med erfaring og kompetanse fra ulike steder, hvor man sammen kan diskutere ulike problemstillinger, og det er kjempenyttig. Vanligvis når man kommer som en kommune er det alltid noen som skal “selge” oss noe, og da får vi ikke til den gode samtalen. I SoCentral kommer vi likeverdig inn og snakker heller ut ifra de erfaringene vi har.

“Her sitter det folk med erfaring og kompetanse fra ulike steder, hvor man sammen kan diskutere ulike problemstillinger.”

– Hver gang man kommer inn på SoCentral så er alle litt som vi er. De spør “hva driver dere med?” og “kanskje vi kunne gjort dette sammen?”. Det er bare initativtakere der, og det er så deilig for oss som kommer fra offentlige, litt tunge etater hvor det gjelder fåtallet. Og de må man lete litt etter for å finne. Mens på SoCentral er det bare sånne mennesker. Folk er nysgjerrige på hverandre og vil være med på å dele erfaringer.

Har SoCentral gjort at dere har fått til noe dere kanskje ikke ville fått til alene?
– Vi føler at vi får en “drive” av å møte likesinnede mennesker og høre hvordan de har gjort det. For eksempel har vi fått være med på et borgerpanel og vi hadde jo hørt om det før, men ikke vært med på det. Det å få være med på det gjør kanskje at man får frem driven litt fortere selv. Vi var med på SoImpact i forbindelse med måling av sosial effekt og fikk mange gode innspill ved å få snakket med folk om det. Da fikk vi konkrete innspill til en prosess som vi jobber med.

Tenk tilbake til 2012 og alle endringene som har skjedd. Kan du tenke litt høyt om de neste 10?
– Jeg håper jo at den måten vi jobber på og samhandler på endres og blir mer åpen for å jobbe både internt og eksternt, spesielt i kommuner. Jeg håper vi kan samhandle mer åpent og ikke ha den skepsisen i bunn, men heller tenke på hvordan vi kan trekke ut erfaringer og kompetanse av hverandre. Den åpenheten håper jeg det blir mer av. Drømmen min er at rådhuset skal bli et folkets hus hvor det det er folk inn og ut og ikke bare vi som jobber der. Kanskje det kan være folk fra næringslivet, en frivillig forening og at de er på huset slik at vi lettere kan samhandle og være mer likestilte.

“Drømmen min er at rådhuset skal bli et folkets hus hvor det det er folk inn og ut og ikke bare vi som jobber der.”

– Jeg håper at det kan bli mer læring på tvers av land og at flere inkubatorer kan være med på å bryte ned siloer. Jeg håper vi kan bryte ned forskjellene med byråkratiet på en side og innbyggerne på den andre og at vi ikke sitter på hver vår tue.

Nysgjerrig på å høre mer?

Kontakt oss i SoCentral eller send en mail til ida.skjerve2@nordrefollo.kommune.nohelle.rodahl@bsn.oslo.kommune.no.