SoCentral ble etablert i 2012, av en psykolog, en ingeniør og en økonom som var lei av å høre alle snakke om at man må samarbeide mer på tvers av sektorer, uten at det faktisk skjedde noe. Da som nå var visjonen å bygge brede samarbeid for å utvikle løsninger på samfunnsproblemer. I denne serien sjekker vi inn med 10 personer som har vært viktige for etableringen og utviklingen av miljøet og selskapet, og ser både bakover og fremover. Her snakker vi med Karl Oscar Mathiesen og Anders Mikalsen.

Hvem er dere og hva jobber dere med?
– Vi er Anders og Karl Oscar fra Nobema. Vår jobb er å skaffe nye eiere til bedrifter, med fortsatt drifts- og sysselsettingspotensial, hvor dagens eiere ikke lenger kan eller ønsker å selv drive foretaket videre. På denne måten sørger vi for at de ansatte i disse selskapene fortsatt har en jobb å gå til, og at nye eiere kan nyttiggjøre seg den kompetansen og verdiene som allerede er bygget opp. For de som tar over er dette også en langt lavere investeringsrisiko, sammenlignet med å skulle starte opp en tilsvarende bedrift helt fra bunn. Samtidig får den opprinnelige eieren noe igjen for det han/hun har bygd opp, istedenfor ingen ting hvis bedriften bare legges ned.

Behovet for våre tjenester er også enormt. Bare i Norge avvikles det rundt 60000 virksomheter hvert år, hvor tusenvis av disse med fordel kunne ha blitt videreført med nye eiere.

Som mangeårig leder for næringsavdelingen i Strømmen Sparebank, har jeg personlig møtt mange som dessverre så seg nødt til å avviklet selskapet sitt, men som først og fremst hadde lyst til å finne noen til å ta over, sier Anders.

Det er mange slike eksempler, og det handler om at det ikke fantes noen velfungerende løsninger for små og mellomstore bedrifter. Før oss da! Det er mange som ikke tenker tanken på å selge før man eventuelt må avvikle. Det er også vanskelig for en bedriftseier å investere i videre vekst når man selv ser sin egen pensjon i horisonten. Derfor trenger man et alternativ til å avvikle.

“Det er mange som ikke tenker tanken på å selge før man eventuelt må avvikle. Det er også vanskelig for en bedriftseier å investere i videre vekst når man selv ser sin egen pensjon i horisonten. Derfor trenger man et alternativ til å avvikle.”

Et miljø med skapervilje
Nobema oppdaget SoCentral tidlig i deres egen fase. For å bli medlem måtte de, som alle andre, gjennom et intervju, der hensikten er å finne ut om den som søker er en god match med målsetningene for SoCentral sin samfunnsinkubator. Det er ikke slik at alle som søker får medlemskap her. De beskriver SoCentral som et miljø med voldsom positivitet og mye skapervilje.

– Ofte når man går på jobb så møter man folk som heller snakker om hva man skal gjøre i helgen enn på jobben, men her var det “hva skal vi skape nå?”. Tenk deg å gå til en arbeidsplass hvor du bare møter folk som har lyst til å være på jobb!

Kontorene er bare en liten del av dette medlemskapet, menneskene er like viktig eller viktigere. Selv om man jobber med ulike ting så har man fortsatt det felles overordnede målet. Rent praktisk er det også hjelpsomt, om man for eksempel trenger en digital løsning, så kan man snakke med noen og sparre litt om hvordan man faktisk gjør ting. Det samme gjelder når man skal ta kontakt med andre utenfra, så kan man spørre: “hvordan snakket dere med Innovasjon Norge?” eller “hva gjorde dere?”. Det er ikke noen konkurranse-ånd. Her har folk lyst til å hjelpe hverandre og det skaper en enorm verdi.

“Ofte når man går på jobb så møter man folk som heller snakker om hva man skal gjøre i helgen, enn på jobben mens her var det: hva skal vi skape nå?”

Viktigheten av et felleskap
Nobema understreker at det å ha kontoradresse på Sentralen har vært et svært positivt element. Det skjer mye der og det er et sted som mange har en kobling til.

– Jeg har også lyst til å trekke frem menneskene som jobber i SoCentral. De er så lydhøre for nye tanker om hvordan dette konseptet kan utvikles videre. Ting er dynamisk, og det må et sånt sted være. Det er mange forskjellige behov og man må være åpen og lyttende. Det synes jeg de er veldig flinke på.

Vi hadde en lang periode da vi ikke var her rent fysisk på grunn av Covid, men vi har aldri en gang vurdert å si opp medlemskapet. Vi kunne sikkert spart noen kroner, men det har vært helt uaktuelt. Det er så viktig å være tilknyttet dette miljøet.

Har dere et beste SoCentral minne?
– Vi har mange gode minner, så det er vanskelig å plukke ut ett. Det er masse sosialt som skjer: julebord, dodgeball-cup, felles-lunsjene og muligheten til å bli med på faglig deling fra andre medlemmer. De månedlige lunsjene med månedens suksess og månedens fiasko var fint. Fiasko er bare nederlag dersom man ser på det som nederlag, men det er jo lærdom for oss alle. Det å ha et miljø hvor det er trygt å dele og få lov til å høre hva andre har gått på av blemmer er verdifullt. Veien til suksess er ingen rett linje oppover. Den er full av hull og snubletråder.

Tenk tilbake til 2012 og alle endringene som har skjedd. Kan du tenke litt høyt om de neste 10?
– Jeg tror SoCentral er et fremtidens eksempel på hvordan verden kommer til å bli. Nemlig at folk får lov til å komme som de er, i trygge rammer, og skape. Jobb er ikke bare fag, det er sosialt også. Dette er helt klart fremtidens måte å jobbe på for langt flere.

En aktør som SoCentral har jo et fysisk element ved seg i form av lokaler, også har man den sosiale og mentale biten i forbindelse med kunnskapsdeling og å ha det hyggelig. Når det kommer til den fysiske biten i form av kontor så tror jeg vi kommer til å se mer av det vi allerede har begynt med. Jeg tror hjemmekontor blir en større del av jobbhverdagen og at digitale møter blir enda viktigere fremover. Det krever flere muligheter til å kunne trekke seg tilbake, slik at man kan ha disse møtene i ro. Samtidig er det helt avgjørende at dette ikke bare blir et cellekontor, for veldig mye av dynamikken skjer i det åpne landskapet. Å kunne kombinere fysisk tilstedeværelse med å raskt ha mulighet til å kunne gå inn i digitale møter kommer til å bli viktig.

“Å kunne kombinere fysisk tilstedeværelse med å raskt ha mulighet til å kunne gå inn i digitale møter kommer til å bli viktig.”

Nysgjerrig på å høre mer?

Kontakt oss i SoCentral eller Nobema.