SoCentral ble etablert i 2012, av en psykolog, en ingeniør og en økonom som var lei av å høre alle snakke om at man må samarbeide mer på tvers av sektorer, uten at det faktisk skjedde noe. Da som nå var visjonen å bygge brede samarbeid for å utvikle løsninger på samfunnsproblemer. I denne serien sjekker vi inn med 10 personer som har vært viktige for etableringen og utviklingen av miljøet og selskapet, og ser både bakover og fremover. Her snakker vi med Ragnhild Slettner.

Hvem er du og hva jobber du med?
– Jeg heter Ragnhild og jeg er sosial entreprenør. Jeg har drevet et firma som heter Mestringsguiden siden 2016/17, og nå har jeg akkurat gått sammen med en annen sosial entreprenør og startet et nytt firma som heter Mamas Mat, for å skape flere arbeidsplasser for innvandrerkvinner.

Det siste halvannet året har jeg vært leid inn av Nav Grorud for å bygge opp et vegetarkjøkken som heter Vegetarekspressen. Her jobber jeg med mye av det samme som jeg gjorde i Mestringsguiden, som er å skape nye arbeidsplasser til en gruppe som står et stykke unna arbeidslivet. Tidligere har jeg startet Aleppo Bahebek, en syrisk matbod der vi ansatte syriske flyktninger, og Injera Palace hvor vi ansatte eritreiske kvinner. Sistnevnte måtte dessverre legges ned på grunn av corona, men Aleppo Bahebek drives videre av han som var kjøkkensjef, og det er jeg veldig glad for.

Mye kompetanse
Mamas Mat jobber med innvandrerkvinner og de som av ulike grunner har det absolutt vanskelig med å komme ut i jobb. Ragnhild sier at det ikke handler om mangel på evne til å jobbe, men at man ikke innfrir på formalkunnskaper, som vi har veldig høye krav til i vårt samfunn.
– Vi har sett at det må skapes arbeidsplasser som er basert på deres kunnskap, for de sitter på så mye kompetanse man kan ta i bruk, og spesielt når det kommer til mat.

Den sosiale effekten
– Dette er også en god måte å jobbe med inkludering og integrering på, for arbeidslivet er den beste måten å bli en større del av det samfunnet man lever i. De arbeidsplassene jeg bygger opp handler så klart om å lage god mat, av høy kvalitet, på en effektiv måte som er økonomisk bærekraftig, men det handler også om denne sosiale effekten som jeg mener er minst like viktig. Uten det økonomiske går det jo ikke, men å legge inn andre mål i disse arbeidsplassene enn bare økonomiske mener jeg er viktig.

Ragnhild snakker videre om om det er mye annen kompetanse som er viktig for å være en del av samfunnet, som de også jobber med på Vegetarekspressen.
– Ved Stortingsvalget i fjor høst, da vi brukte mye tid på å sette oss inn i hva de ulike politiske partiene mener. Vi tok til slutt valgomaten, og resultatet var at alle gikk og stemte basert på sin egen oppfatning. Det hadde de ikke gjort før.

“Det handler også om denne sosiale effekten som jeg mener er minst like viktig som den økonomiske. Uten det økonomiske går det jo ikke, så det må med, men å legge inn andre mål i disse arbeidsplassene enn bare økonomiske mener jeg er viktig.”

Hvordan kjenner du SoCentral, og hvordan vil du beskrive de?
SoCentral står mitt hjerte nært. Da jeg fikk kontorplass i 2016 var jeg litt usikker på hva jeg skulle starte opp. Jeg har bakgrunn fra frivilligheten, og alt som handlet om penger, faktura, og økonomisk bærekraft var veldig fremmed for meg, og jeg var allergisk mot Excel. Det som skjedde da jeg fikk kontorplass hos SoCentral var at det gikk det opp for meg at jeg var en sosial entreprenør! Så det er jo takket være det miljøet at brikkene falt på plass, og jeg skjønte hvordan jeg skulle gå fra å jobbe frivillig til å levere en tjeneste.

Har SoCentral bidratt til at du har fått til noe du ikke hadde klart like fort alene?
– Ja, og dette er også ett av mine beste minner fra SoCentral. Da jeg i 2017 kom gledesstrålende tilbake til SoCentral etter å ha vært på Vippa og fått klarsignal om at vi kunne starte en matbod hadde jeg ikke noen plan for hvordan dette skulle skje, jeg tenkte egentlig bare “dette ordner seg!“. Da sa Marte Sootholtet, et annet medlem på SoCentral, “du skjønner at du trenger hjelp, sant? Du må finne ut hva som er konseptet ditt.” Hun satte i gang et workshop, og sendte invitasjon til de andre medlemmene. Halvannen uke senere var det 13-14 stykker som hadde meldt seg og sagt at de ville bidra. Det var medlemmer som meg som alle hadde sine egne ting å holde på med, men som ville bidra med kompetansen sin, som var alt fra grafisk design til historiefortelling. Det var så fint for jeg trengte all den hjelpen jeg kunne få, da det bare var seks uker fra det første møtet på Vippa til vi skulle åpne.

“Halvannen uke senere var det 13-14 stykker som hadde meldt seg og sagt at de ville bidra. Det var medlemmer som meg som alle hadde sine egne ting å holde på med, men som ville bidra med kompetansen sin, som var alt fra grafisk design til historiefortelling.”

– Uten miljøet og drivet hos SoCentral hadde ikke det prosjektet blitt så bra, så jeg har mye å takke SoCentral for. Det er også fint å føle at man har kolleger, fordi det er mange andre sosiale entreprenører der.

Tenk tilbake til 2012 og alle endringene som har skjedd. Kan du tenke litt høyt om de neste 10?
– Dette er jo en krevende øvelse med tanke på hvor vi er akkurat nå, med pandemi og krig i Europa, så må man jo bare håpe at ting går riktig vei. Hvis jeg skal snakke ut fra min lille verden, og ikke globalt, så er jeg opptatt av å få til systemendringer. Jeg tenker at vi har drevet med mye av de samme tingene innenfor integrering og inkludering ganske lenge, og det viser seg å ikke fungere så veldig godt. Håpet mitt, og det jeg ønsker å jobbe med, er at det skal bli lettere for denne gruppen. At vi skal klare å ta i bruk de ressursene som finnes der. Jeg pleier å si at jeg børster og vasker gull, for å få menneskene opp og skinne. Jeg håper at vi er et annet sted om 10 år, og jeg håper vi er et sted der ikke alt handler om profitt, lønnsomhet og effektivitet, men at man i enda større grad er villig til å betale for sosial bærekraft. Vi er jo i økende grad villige til å betale for grønn bærekraft som forbruker, så jeg håper vi kommer dit en dag for sosialt bærekraftige produkter også. Der håper jeg vi er om ti år.

Nysgjerrig på å høre mer?

Kontakt oss i SoCentral eller send en mail til ragnhild@mestringsguiden.no.