Larvik kommunes folkepanel og den internasjonale fagjuryen var helt på linje når vinner av den anerkjente arkitektkonkurransen Europan 17 , om utvikling av en bytomt i Larvik, skulle kåres.

Til sammen leverte hele 19 kontorer inn forslag til Larviks tomt. Et Folkepanel med et representativt tilfeldig utvalg av Larviks innnbyggere har siden i fjor høst fulgt prosessen. De har fått tilført kunnskap fra en rekke eksperter og brukergrupper og levert sine anbefalinger til alle akitektene for hvilke behov, kvaliteter og muligheter man burde ta hensyn til for å utvikle tomten til et sted som skaper stolthet og glede for innbyggerne i Larvik. Etter at arkitektene leverte sine forslag har panelet hatt en siste samling der de har vurdert de ulike forslagene og gitt sin anbefaling til fagjuryen.

Folkepanelet har bestått av 23 innbyggere som representerte kommunens innbyggere i alder, kjønn og bakgrunn. Den yngste var 16 år, den eldste 72 år. Noen hadde bodd i kommunen hele livet, noen bare et halvt år. Prosessen med Folkepanelet ble ledet av SoCentral i samarbeid med Larvik kommune.

Internasjonal jury og folket på linje
Hvordan lage den beste forbindelsen mellom Bøkkerfjellet og Indre havn? Det var dette europeiske arkitektkontor skulle lage forslag til.

I den internasjonale juryen satt blant annet den prisvinnende spanske arkitekten Luis Basabe Montalvo, sammen med anerkjente kollegaer fra både Finland, Danmark og Norge. Juryleder er Ida Winge Andersen.

De fikk forslagene i sommer, og har jobbet med dem helt fram til november hvor det var jurymøte i Wien og kåring av vinnere. I juryens omtale av vinnerforslaget til (Re)generate skriver de blant annet “forslaget skaper en sterk forbindelse mellom byen, Bøkkerfjellet og sjøkanten.”

– Dette viser at folkestemmens vurderinger har vært gode. Forslaget fra (Re)generate omfatter elementer som oppfattes som aktuelle både for fagfolk og folk flest. Det styrker grunnlaget for å jobbe videre, forteller Hanne Øyen Herland i Larvik kommune.

Les mer om den videre prosessen på Larvik kommune sin hjemmeside

Her kan du se illustrasjoner fra vinnerbidraget

Slik ser vinnerbidraget fra R(e)generate for seg å løse forbindelsen mellom fjellet og sjøsiden.