Hele 65 deltakere var med da Vestfold og Telemark Fylkeskommune arrangerte den aller første Inkluderingsdagen i Vestfold.

Både Horten, Larvik og Sandefjord meldte seg som vertskap til de neste Inkluderingsdagene på samlingen.
– Det tar vi i som et bevis for behovet for en jevnlig, fasilitert møteplass for alle i regionen som jobber med inkludering, sier Veslemøy Klavenes-Berge fra ByCause og Pådriv Vestfold. Hun var lokal initiativtaker og er del av arbeidsgruppen for Inkluderingsdager i Vestfold

Bistår med å spre møteplassen
Inkluderingsdager startet i Oslo av Velferdsetaten, SoCentral og Kybri. Takket være midler fra Kavlifondet og Sparebankstiftelsen har vi kunnet ta metoden og møteplassen til Rogaland og Østfold, og nå Vestfold.
– Vi har fortsatt mulighet til å være med og bistå i etableringen av Inkluderingsdager i ett område til utenfor østlandsområdet, så ta gjerne kontakt dersom det er aktuelt, sier partner i SoCentral og del av arbeidsgruppen for Inkluderingsdager, Mette Øinæs Habberstad.

Kjent på kroppen hvor viktig det er å bli sett for sin kompetanse
Telemark og Vestfold Fylkeskommune er også del av arbeidsgruppen og var vertskap for oppstartssamlingen for Inkluderingsdager. Rådgiver i fylkeskommunen Rebeka Holmes-Farmen ønsket velkommen og delte hvor vanskelig hun opplevde det var å komme inn i arbeidslivet som innvandrer, da hun kom til Norge fra Canada for 18 år siden. Selv med en mastergrad fra Universitetet i Oslo tok det lang tid å få jobb.
– Jeg rakk å kjenne på håpløsheten, og på hvor tøft det er å stå utenfor og ikke bli inkludert, sier Homes-Farmen, som etter lang tid fikk oppleve at en arbeidsgiver turte satse på henne, på tross av at det norske språket ennå ikke var helt på plass. -Det betyr så mye når noen ser deg og kompetansen din!

Gavepakke for økt inkludering
I Vestfold og Telemark er utenforskapet høyt, og bidrar til å skape sosiale forskjeller både i helse og velferd.
– Vestfold og Telemark har landets høyeste andel av unge mellom 15 og 29 som står helt utenfor arbeid og utdanning. Da er det klart det er viktig at flere tenker sammen for å løse utfordringene. Jeg vet hvor mye det kan bety for den enkelte, sier Holmes-Farmen.

Fylkeskommunen har vedtatt en bred satsing på økt inkludering og ung deltakelse, og økt samarbeid mellom alle relevante aktører med mål om å redusere andelen unge som er utenfor arbeid eller utdanning.

− Jeg opplever Inkluderingsdager som en liten gavepakke for oss. Vi har et bredt handlingsrom til å få til nytenking i måten vi jobber på, det er inspirerende! Derfor er det også fint at vi kan ha dager der mange aktører sammen jobber med hvordan vi kan få til å inkludere flykninger, ungdom, funksjonshemmede, eldre og så videre, sier Holmes-Farmen.

Det ble gode diskusjoner og utveksling av erfaringer på Inkluderingsdagen. Foto: Nabeeh Saman

Det ble gode diskusjoner og utveksling av erfaringer på Inkluderingsdagen.

Rom for nytenkning og samarbeid
Deltakerne på den første samlingen var fra frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører, akademia, offentlige aktører og næringslivet. På den første samlingen jobbet de med å få opp et aktørkart for hvem som jobber med inkludering i Vestfold og utforske nye samarbeid. Flere koblinger og en fasilitert møteplass gjør det lettere å få til enda mer på tvers av sektorer, tror arrangørene.
− For å lykkes bedre med inkludering må vi samarbeider på tvers, dette griper inn i alle deler av samfunnet. Interessen og tilbakemeldingene fra deltakerne på oppstartsmøtet, viser at behovet for å møtes på tvers av siloer er stort, sier Veslemøy Klavenes-Berge

Tverrsektoriell arbeidsgruppe
SoCentral legger vekt på at det er et samarbeid mellom to eller fler parter fra ulike sektorer når Inkluderingsdager skal startes opp. Arbeidsgruppen i Vestfold består av Fylkeskommunen, Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Pådriv Vestfold, KFUK-KFUM, Forandringshuset Sandefjord, Badehuset Puls i Åsgårdstrand, Universitetet i Sørøst-Norge og Foreningen Knut.
– Det er de lokale aktørene som vet best hvilke tema og hvem som bør være med. Det vi kan bistå med er erfaringer fra fasilitering og drift av en slik møteplass. Vi har laget en håndbok for lokale prosjektledere, en nettside og system for kommunikasjon med deltakere. Vi bidrar med etableringen av en lokal arbeidsgruppe og gjennomføring av de første tre inkluderingsdagene, etter det vil den lokale arbeidsgruppen jobbe videre, forklarer Mette Øinæs Habberstad i SoCentral.

Neste Inkluderingsdag i Vestfold arrangeres hos Foreningen Knut i Horten den 15. mars. Meld deg gjerne på om du er nysgjerrig.

Er du interessert i å ta Inkluderingsdager til din region? Ta kontakt med Mette Øinæs Habberstad 

Foto: Nabeeh Saman