Inkluderingsdager etableres nå også i Telemark. På arenaen treffes folk fra næringsliv, humanitære organisasjoner, offentlige tjenester og myndigheter, sosiale entreprenører, universitet og høgskole.

“Vi kjenner ikke hverandre, men nå vet vi om hverandre så la oss ta en kaffe og snakke om hva vi bør gjøre sammen”, sa Hans Edvard Askjer, utvalgsleder Skien kommune til Vilde Athena Berg-Nilsen utvalgsleder Barn, unge og kultur i Porsgrunn kommune. De var invitert til Inkluderingsdag i Porsgrunn for å sette ord på hvilke ambisjoner kommunene har for inkludering. Nettopp slike møter skal det bli mer av i Telemark fremover.

Alle skal ha sin plass, det er den store ambisjonen for inkludering i Telemark. Og vi kan og bør samarbeide mer for å lykkes, mener mange aktører. Det er bakgrunnen for at Inkluderingsdager nå har startet opp i regionen. 

Tema arbeidsinkludering 26.01.24
I januar inviterer vi til samling om arbeidsinkludering: Fra merarbeid til medarbeider – hindre og muligheter for økt arbeidsinkludering. Det er Fylkeskommunen og Skien som er vertskap og vi stiller spørsmålet: hva må til for å få enda flere inn i arbeid? Vi får høre fra politikere, myndigheter og vi får praktiske eksempler på alternative veier inn i arbeidslivet. 

Dato: 26.01 kl 08.30-12.00, inkludert gratis lunsj.

Påmelding

Telemark har mål om å være best på Inkludering
-Skal vi bli best på inkludering må vi kjenne hverandre, inspirere hverandre, lære av hverandre og utfordre hverandre, sier primus motor Gisle Lunde i organisasjonen Der du bor Telemark. Han har vært ildsjel bak Grenland inkluderingsforum, et forum for ulike aktører som jobber med inkludering.

– I samarbeid med SoCentral vil vi ta inkluderingsarbeidet og utviklingen av en god møteplass for alle som jobber med inkludering i Telemark ett skritt videre. Møteplassen er for alle organisasjoner og virksomheter som arbeider for bedre og bredere deltakelse og mindre utenforskap i regionen, sier Lunde. 

Bistår med å spre møteplassen
Inkluderingsdager startet i Oslo av Velferdsetaten, SoCentral og Kybri. Takket være midler fra Kavlifondet og Sparebankstiftelsen har vi kunnet ta metoden og møteplassen til Rogaland, Østfold, Vestfold og nå Grenland og Telemark.

Jobber for økt inkludering
I Vestfold og Telemark er utenforskapet høyt, og bidrar til å skape sosiale forskjeller både i helse og velferd. Vestfold og Telemark har landets høyeste andel av unge mellom 15 og 29 som står helt utenfor arbeid og utdanning. Fylkeskommunen har vedtatt en bred satsing på økt inkludering og ung deltakelse, og økt samarbeid mellom alle relevante aktører med mål om å redusere andelen unge som er utenfor arbeid eller utdanning. Fylkeskommune har gitt støtte til etablering av Inkluderingsdager både i Vestfold og nå i Telemark. I Telemark vil vi starte i Grenland, med ambisjon om å bygge ut slik at møteplassen kan flytte rundt i hele Telemark regionen, og ha samlinger hver andre måned.

Det ble gode diskusjoner og utveksling av erfaringer på Inkluderingsdagen. Foto: Nabeeh Saman


Rom for nytenkning og samarbeid

Inkluderingsdager er for frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører, akademia, offentlige aktører og næringslivet. Flere koblinger og en fasilitert møteplass gjør det lettere å få til enda mer på tvers av sektorer, tror arrangørene.
− For å lykkes bedre med inkludering må vi samarbeider på tvers, dette griper inn i alle deler av samfunnet. Interessen og behovet for å møtes på tvers av siloer er stort, sier prosjektleder i SoCentral, Mette Øinæs Habberstad.

Tverrsektoriell arbeidsgruppe
SoCentral legger vekt på at det er et samarbeid mellom to eller fler parter fra ulike sektorer når Inkluderingsdager skal startes opp. Arbeidsgruppen i Telemark består av Skien Kommune (KiE), Porsgrunn kommune, Telemark Fylkeskommune, Kirkens Bymisjon, Stiftelsen Flexid, Der du bor Telemark og SoCentral. Det er åpent for flere aktører som vil være med og utvikle møteplassen.
– Det er de lokale aktørene som vet best hvilke tema og hvem som bør være med. Det vi kan bistå med er erfaringer fra fasilitering og drift av en slik møteplass. Vi har laget en håndbok for lokale prosjektledere, en nettside og system for kommunikasjon med deltakere. Vi bidrar med etableringen av en lokal arbeidsgruppe og gjennomføring av de første tre inkluderingsdagene, etter det vil den lokale arbeidsgruppen jobbe videre, forklarer Habberstad i SoCentral.

Er du interessert i å være med og utvikle Inkluderingsdager i Telemark? Ta kontakt med Mette Øinæs Habberstad 

Foto: Nabeeh Saman